Logo Waarborgfonds sociale woningbouw

Risicomanager, met aandachtsgebied beleid bij Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Helaas, deze vacature/opdracht is al ingevuld of wij hebben een kandidaat gevonden. Bekijk hier de openstaande vacatures/opdrachten!

Wat doet het Waarborgfonds Sociale Woningbouw

WSW heeft een belangrijke positie in de wereld van woningbouwcorporaties. WSW bevordert dat corporaties tegen zo laag mogelijke kosten financierbaar zijn. Zo worden corporaties bij de uitvoering van hun kernactiviteit ondersteund: het bouwen en beheren van sociale huurwoningen. WSW is dé expert in de beheersing van risico’s van toegelaten instellingen. Zij doet dit door risico’s te beoordelen en te beheersen en door inzicht daarover te verschaffen. WSW staat borg voor de aflossings- en renteverplichtingen van woningcorporaties, waardoor corporaties voor de financiering van hun sociale woningbouw toegang hebben tot de kapitaalmarkt tegen de laagst mogelijke kosten. Het geborgde vermogen bedraagt circa €80 miljard en de geboden zekerheidsstructuur geniet het vertrouwen van gemeenten, rijksoverheid en financiers (met een triple-A rating van de ratingbureau‘s Standard & Poor’s en Moody’s Investor Service).

Welke bakens ga je verzetten?

Als risicomanager met aandachtsgebied beleid ben je, als lid van het team Beleid en Kaders, verantwoordelijk voor de beleids- en risicokaders van WSW. Dat wil zeggen: je stelt de inhoudelijke randvoorwaarden vast waarbinnen corporaties beoordeeld worden en waarbinnen een borgstelling op een lening kan worden verstrekt. Je bepaalt welke processen daarbij in acht moeten worden genomen. Waar nodig signaleer je  of bestaand beleid- en risicokaders en processen geactualiseerd en verbeterd kunnen worden, en onderneemt daar actie op. Je ziet de dwarsverbanden en bent creatief in het bedenken van oplossingen. Je werkt als risicomanager aan actuele vraagstukken, zowel gericht op de korte termijn als op de langere termijn. Je denkt na over de risicobereidheid van WSW, en bent altijd op zoek naar een juist evenwicht tussen de belangen van de partijen die betrokken zijn bij het borgstelsel. Je weet wat er speelt binnen en buiten de organisatie en vertaalt dit in onderzoeks- of beleidsvoorstellen binnen jouw vakgebied. Jouw adviezen als risicomanager zijn gebaseerd op kennis en ervaring en je weet deze helder over te brengen, ook extern.

Je komt te werken bij de afdeling Risicomanagement. De afdeling bestaat uit twee teams: het team Data en Borgstelsel en het team Beleid en Kaders. De vacature betreft de functie van risicomanager in het team Beleid en Kaders, dat bestaat uit 9 medewerkers.

De afdeling Risicomanagement bestaat uit o.a. risico-analisten, data-analisten, risicomanager(s), en informatiemanagers. Het werk speelt zich af in een omgeving die sterk in beweging is. In deze functie heb je frequent contact met (senior-) accountmanagers, je collega’s van de afdeling, teamleiders en het bestuur. Lees voor goed begrip van de structuur van het werk van WSW de tweede vacature bij WSW van accountmanager. De accountmanagers onderhouden het contact met de woningbouwcorporaties en stellen o.m. het borgingsplafond voor de corporatie vast, op basis van de beleids- en risicokaders die jij mede opstelt. Ook maken zij op tal van domeinen een kwalitatieve en kwantitatieve beoordeling van de corporaties. Jouw team adviseert hen over de beleid- en risicokaders waarbinnen WSW opereert. Je ben verantwoordelijk voor de vastlegging van kaders en beleid, het actueel houden en verder ontwikkelen en professionaliseren van de kaders, zoals bijvoorbeeld is vastgelegd in Handboeken (intern) en Richtlijnen (extern). Met externe belanghebbenden (zoals Aw, BZK en VNG) onderhoud je een effectief netwerk.

Je start in deze rol met een zorgvuldig inwerktraject waarbij je kennismaakt met je collega’s binnen WSW, de te hanteren systemen, de wet- en regelgeving en natuurlijk de corporatiewereld. Daarnaast trek je ook samen op met een eigen mentor. In de eerste maanden krijg je de tijd om ‘rond te kijken’, mensen te leren kennen, veel te lezen, een eerste opdracht te doen. Het team is er écht voor elkaar, altijd bereid om te helpen en te sparren.

Bij WSW wordt hybride gewerkt. Je bepaalt zelf dagelijks of je op kantoor of thuis werkt.

Welk DNA is er nodig?

Je heb ervaring in – of ambieert werk in een functie die raakvlakken heeft met financiële analyse en het beoordelen van risico’s. Als je deze ervaring binnen de corporatiesector hebt opgedaan is dat mooi. Het is echter niet noodzakelijk. Werken binnen een toegewijd team van professionals lijkt jou wel wat. Je bent er klaar voor om je kennis te vergroten en je als professional te ontwikkelen. Je kennis delen met anderen doe je graag. Je bent niet alleen leergierig, onderzoekend en analytisch, maar ook kritisch en besluitvaardig. Je vormt je oordeel op basis van feiten en weet deze op een inzichtelijke wijze te presenteren aan derden.

Goed kunnen schrijven – en er ‘lol’ in hebben – is voor deze functie echt belangrijk. Zelf op zoek gaan naar de belangrijke thema’s voor nu en de toekomst, deze met een analytische maar ook frisse blik te lijf gaan én met creativiteit dwarsverbanden aanbrengen in je analyses maakt jou het ideale teamlid.

 • Je bent in het bezit van een financieel economische master (bijvoorbeeld algemene economie, bedrijfseconomie, financiering of bedrijfskunde).
 • Ben je nog jong en sta je met 3 of 4 jaar werkervaring nog aan het begin van je loopbaan? We nodigen jonge kandidaten graag uit met ons in gesprek te gaan over deze functie. Maar natuurlijk sluiten we meer ervaren kandidaten geenszins uit!
 • Je bent bereid je kennis verder te verbreden en te verdiepen middels inhoudelijke opleidingen op het gebied van bijvoorbeeld risicomanagement.
 • Je hebt een passie voor risicomanagement- en beleidsvraagstukken, waarbij je een vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken kunt belichten en een goed onderscheid kunt maken tussen hoofd- en bijzaken. Wat zijn de consequenties van (financiële) veranderingen in de markt, welke thema’s uit het regeerakkoord zijn belangrijk voor WSW?
 • Je kunt goed de belangen van verschillende partijen doorgronden en daar op acteren, je bent geïnteresseerd in de beweegredenen van je gesprekspartners om zo een effectieve dialoog te kunnen voeren.
 • Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk, waarbij je op basis van argumenten jouw overtuigingskracht inzet. Je bent een zelfbewuste en stevige gesprekspartner.
 • Als je bekend bent met de corporatiesector, dan is dat een voordeel. Maar zie dit niet als ‘knock out’ criterium.
 • Je bent nieuwsgierig naar de ontwikkelingen binnen je vakgebied en gedreven om het verschil te maken met je team.
 • Je werkt graag in teamverband en projecten, waarbij de verschillende ideeën en perspectieven worden meegenomen in het werk.
 • Je bent innovatief, ondernemend en deinst niet terug voor het uitdagen van de status quo: een frisse blik, niet bang om nieuwe invalshoeken te onderzoeken!

Wat typeert de organisatie, waar kom je te werken?

WSW heeft de afgelopen jaren een transitie doorgemaakt van een hoge hiërarchie naar minder hiërarchie. Verantwoordelijkheden en eigenaarschap worden meer en meer bij medewerkers belegd. Zo ontstaat een organisatie die snel en proactief kan schakelen. De mensen bij WSW zijn betrokken, bevlogen, en doen hun werk met plezier en enthousiasme. De platte organisatiestructuur kent drie lagen: medewerkers, teamleiders en bestuur. De omvang van WSW is beperkt (ca 70 medewerkers) bijna allemaal hoogopgeleid. Met een ‘gemiddelde’ leeftijdsopbouw is het gemiddeld aantal dienstjaren net boven de vijf jaar.

Wat biedt WSW?

De vrijheid om het beste uit jezelf te halen, flexibel te werken en de ruimte om te groeien in een leuk, enthousiast en ambitieus team. Dat je de komende jaren veel gaat leren als risicomanager staat vast. WSW hecht veel waarde aan persoonlijke groei en professionele ontwikkeling. WSW heeft in 2020 het modern performance management geïntroduceerd. Binnen dit beleid staan groei en ontwikkeling centraal. Jij hebt zelf de regie over je loopbaan. WSW faciliteert en ondersteunt hierin maximaal. Naast vrijheid, ruimte en groei biedt WSW goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een laptop, iPhone, persoonlijk opleidingsbudget, flexibele werktijden en een solide pensioenregeling.
Je werkt voor een maatschappelijke organisatie die een substantiële bijdrage levert aan de financiering van sociale woningbouw in Nederland.

WSW heeft onafhankelijkheid, deskundigheid, betrokkenheid, respect en integriteit hoog in het vaandel staan.

 1. Een inhoudelijk interessante functie met maatschappelijke impact;
 2. Een open werksfeer; waarin jouw persoonlijkheid, talenten en ideeën ertoe doen;
 3. Een kennisorganisatie waarbij je zowel kunt leren van, als uitgroeien tot, een topspecialist;
 4. Trainingen, zowel gericht op soft skills als vakinhoudelijk;
 5. De mogelijkheid om een relevant opleidingen te volgen;
 6. Flexibel werken (deels – op dit moment volledig – vanuit huis);
 7. Veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid;
 8. Coaching en oog voor jouw persoonlijke ontwikkeling;
 9. Een 36-urige werkweek;
 10. Leuke collega’s.

Procedure

De sollicitatiegesprekken voor deze functie worden in overleg live of via Teams gepland. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met:

Reageren?

Wil je reageren op bovenstaande vacature? Stuur dan vóór 14 februari a.s. je motivatie en CV naar info@bureaubaken.nl en we nemen contact met je op.