Projectleider Onderwijslogistiek

Organisatie

IJmond Werkt! is een dynamische en innovatieve organisatie die constant in beweging is. Een ondernemende organisatie waar iedere dag ruim 60 professionals zich inzetten om talenten van mensen te koppelen aan werkgevers.

Men biedt ondersteuning aan werkzoekenden en voert de Participatiewet uit voor de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen. Samen met de IJmondgemeenten helpt men zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. Dit kan zijn binnen de eigen organisatie, bijvoorbeeld in een productiematige werkomgeving, maar ook bij reguliere andere werkgevers in de regio.

De komende jaren verwacht men een enorme toename in het aantal werkzoekenden. Door het werven van extra mensen voor IJmond Werkt! staat men klaar voor de grote toestroom van nieuwe werkzoekenden en de arbeidsvraag van werkgevers.

IJmond Werkt! verzorgt:

 • Professioneel advies en ondersteuning aan werkgevers over (aangepast) werk.
 • Matching, begeleiding en detacheringsfaciliteiten
 • Re-integratie door onder andere aanleren van werknemersvaardigheden, trainingen, opleidingen en begeleiding
 • Regie en uitvoering ketenafspraken (met werkgevers, maatschappelijke organisaties, etc.)
 • Sociale Werkvoorziening voor arbeidsbeperkten (WSW)
 • Nieuw Beschut Werk

Daarnaast wordt kennis en expertise van IJmond Werkt! ingezet voor verschillende andere zaken zoals integratie van statushouders, aanpak van laaggeletterdheid of het aanbieden van nieuwe perspectieven aan jongeren via diverse trajecten .

Binnen IJmond Werkt! werkt met vanuit het principe van empowerment, uitgaande van eigen regie, eigen kracht en eigen keuzes. Zowel voor de werkzoekenden alsook voor de medewerkers.

De organisatie IJmond Werkt! kent twee clusters die voornamelijk gericht zijn op de uitvoering van de primaire processen, enerzijds re-integratie en anderzijds WSW, detachering en werkbemiddeling. Deze clusters worden op zowel strategisch als operationeel gebied ondersteund door Bedrijfsbureau, Financiën en Human Resources.

Context

Social return is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Inkopers van veelal lokale overheden kunnen, bij het verstrekken van opdrachten, de opdrachtnemer stimuleren of verplichten om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. Denk aan bouwprojecten, groenvoorziening of wegenbouw. In principe kan in elk aanbestedingstraject een Social Return paragraaf worden opgenomen.

In opdracht van de vier IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen wordt de coördinatie van een zo optimaal mogelijke inzet van Social Return uitgevoerd door IJmond Werkt!

De functie

Als coördinator vervul je een spilfunctie in het realiseren van regionale doelen van de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk op het gebied van arbeidsparticipatie door Social Return. Je adviseert aanbestedende gemeentelijke diensten en andere aanbestedende organisaties als bijv. woningbouwcorporaties, over hoe Social Return opgenomen kan worden in hun aanbestedingen. Hiertoe heb je aan de opdrachtgevende / aanbestedende kant intensief contact met de betreffende gemeentelijke diensten of andere organisaties.

Aan de andere kant adviseer je opdrachtnemers over het opstellen van hun plan van aanpak voor de invulling van Social Return bij uit te voeren werken. Zo vorm je vanuit IJmond Werkt! de spil tussen opdrachtnemers en gemeenten met als doel om zoveel mogelijk matches van kandidaten op vacatures mogelijk te maken.

Onderdeel van je opdracht is het volgen van de verrichtingen en vorderingen van opdrachtnemers, de beoordeling van de invulling van Social Return én de rapportage hierover aan de vier gemeenten.

Samenvatting van de hoofdtaken van de functie zijn:

fungeren als strategische gesprekspartner op managementniveau: bij gemeentes én opdrachtnemers;
het uitdragen en profileren van de aanpak en resultaten Social Return;
‘spin in het web’ functie in de driehoek opdrachtgever (o.a. gemeenten), opdrachtnemer en werkzoekende;
evaluatie van Social return: evaluatierapportages met aanbevelingen voor doorontwikkeling en verbetering t.b.v. beide zijden van het Social Return proces.

Het profiel

Om deze rol succesvol in te vullen begin je met een flinke dosis enthousiasme, creativiteit en actiegerichtheid. Idealiter heb je kennis van de drie componenten binnen het Social Return proces: (1) over de wijze waarop aanbestedende afdelingen werken en hun processen inrichten (2) beschik je over brede kennis over de inrichting en werkwijzen van de opdracht nemende branches en sectoren en (3) heb je kennis en ervaring binnen arbeidsmarktgerelateerde organisaties. Echter, misschien heb je geheel andere inzichten waarom de combinatie van jouw kennis en ervaring precies de goede is voor deze functie – en dan zij wij erg geïnteresseerd dit te horen!

In elk geval zoeken wij naar een aantal competenties en drijfveren:

 • communicatief sterk, sociaal vaardig,
 • enthousiasmerend, ‘erop af gaan’, actie- en doelgericht;
 • inhoudelijk sterke en prettige gesprekspartner;
 • zelfstandig en zelf startend, praktisch en pragmatisch;
 • analytisch en planmatig;
 • je administreert en rapporteert tijdig ;
 • in staat als strategisch gesprekspartner op het snijvlak van de publieke en private sector te functioneren, en als strategisch gesprekspartner op management- en directieniveau;
 • minimaal HBO werk- en denkniveau.

Aanbod

De functie is voor 24 – 32 uur per week. Bij IJmond Werkt! is een goede en open werksfeer met veel ruimte voor creativiteit en vernieuwing. Het salaris ligt op het niveau van schaal 9 salaristabel cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (max. € 4.008,– bruto per maand bij 36 uur per week). Alle overige arbeidsvoorwaarden zijn ook op basis van deze cao.

Verdere ontplooiing via inhoudelijke trainingen en eventueel vervolgopleidingen behoort tot de mogelijkheden.

Procedure

De werving en selectie voor deze functie is in handen van Rob Maréchal en Sjef van Zwieteren. Zij zullen gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Aansluitend zullen gespreksrondes plaatsvinden met selectie- en adviescommissie(s).

Voor meer informatie over het profiel of de procedure kunt u tot 1 augustus contact opnemen met Sjef van Zwieteren 06-21537354. Vanaf 1 augustus kunt u contact opnemen met Rob Maréchal via telefoonnummer 06-50415265.

 

Helaas, deze vacature/opdracht is al ingevuld of wij hebben een kandidaat gevonden. Bekijk hier de openstaande vacatures/opdrachten!