Logo Robert Coppes Stichting

Vacature | Manager zorginnovatie en kwaliteit Robert Coppes Stichting

Helaas, deze vacature/opdracht is al ingevuld of wij hebben een kandidaat gevonden. Bekijk via de button hieronder de openstaande vacatures/opdrachten!

Openstaande vacatures/opdrachten

De functie

Als Manager zorginnovatie en kwaliteit (ZIK) ga je samen met het team en in nauw overleg met de managers primair proces aan de slag met de opdracht om voor de cliënten van de Robert Coppes Stichting(RCS) levensloop bestendig wonen en zorg te realiseren. Daarbij draag je zorg voor het optimaliseren en innoveren van zorginhoudelijk kwalitatief goede zorg voor cliënten binnen de RCS, zowel op agogisch als op verpleegkundig vlak.

Op basis van interne en externe ontwikkelingen vorm je een visie op wat nodig is om tot kwalitatief goede zorg te komen. In onderling overleg bepaal je wat daarvan georganiseerd moet worden om het zelf uit te kunnen voeren. 

Daarnaast bouw je aan een sterk professioneel (paramedisch) netwerk om de verdere zorg te kunnen garanderen. Vanuit jouw ervaring als inhoudsdeskundige geef je hier vorm aan en formuleer je beleid op de verschillende kwaliteitsonderwerpen. Op deze manier draag je bij aan de verdere bewustwording, verbetering en bestendiging van de kwaliteit van de zorg binnen de Robert Coppes Stichting en zorg jij er mede voor dat de organisatie goed voorbereid is op de toekomst.

In deze rol geef je leiding aan een team van 8 zorginhoudelijk professionals (Gedragswetenschappelijke Dienst), een beleidsmedewerker kwaliteit en een kwaliteitsverpleegkundige. Je bent in staat om jouw team zodanig te positioneren dat zij hun verantwoordelijkheid kunnen en durven te nemen binnen de interne en externe samenwerkingsverbanden.

Als manager ZIK werk je intensief samen met de managers primair proces voor de vertaling van het beleid naar de werkvloer. Tevens geven de managers primair proces de manager ZIK weer input om de kwaliteit verder door te ontwikkelen. Samen met de afdeling EIK (Expertise, innovatie en Kennis) destilleer jij – met advies van jouw team – de kennisvragen, waar zij vervolgens mee aan de slag kunnen.

Bij de Robert Coppes Stichting ben je als manager ZIK breed betrokken bij de organisatie, ook bij vraagstukken buiten je eigen aandachtsgebied. Als lid van het strategisch team (ST) ben je medeverantwoordelijk voor het bewaken en ontwikkelen van het strategisch beleid en de vertaling hiervan naar het tactisch beleid. Het ST bestaat verder uit de twee managers primair proces en de bestuurder. Het strategisch team wordt ondersteund door verschillende adviseurs en de bestuurssecretaris. 

Er wordt dus het nodige gevraagd van je creativiteit en inzet!

 

Welk DNA neem je mee?

Als potentiële manager zorginnovatie en kwaliteit, breng je naast je management ervaring ook humor en relativeringsvermogen mee. Aanvullend neem je mee:

 • Een opleiding op minimaal HBO + of academisch niveau (bijvoorbeeld een opleiding tot Klinisch psycholoog of Verpleegkundig specialist) en aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie;
 • Zorginhoudelijke kennis en kennis van de langdurige zorg en in staat om deze kennis op te halen en te delen, zowel intern als extern;
 • Een goed en actueel beeld van de externe ontwikkelingen binnen de visuele sector en het zorglandschap;
 • Ervaring in het verbinden en ontwikkelen van medewerkers binnen het eigen team en in staat om het team zo te positioneren dat een vruchtbare interactie met de managers en teams in het primair proces ontstaat; 
 • Ervaring met het laten samenwerken van verschillende partijen zodanig dat medewerkers op basis van actuele en praktische inzichten hun werk kunnen doen; 
 • Realisatiekracht in het doorontwikkelen en implementeren van kennis en expertise rondom de zorg voor de cliëntengroep, op basis van externe ontwikkelingen en interne vraag; 
 • Een heldere visie op de kwaliteit van de zorg en het borgen van kwaliteitsprocessen binnen het primair proces. Daarbij hoort ook het doorontwikkelen van het kwaliteitsmanagementsysteem in de zin van borging binnen pdca-cyclus; 
 • Ervaring met het projectmatig vastpakken van de verschillende onderwerpen en bijbehorende beleidsstukken te schrijven.

 

Welke bakens dienen te worden verzet?

 1. Het verder op orde brengen van de basis voor het leveren van kwalitatief goede zorg
 2. De medewerkers die jij aanstuurt breng je goed in stelling, zodat zij optimaal kunnen functioneren en hun kennis kunnen blijven ontwikkelen
 3. Blijvend werken aan het verbeteren van kwaliteit en zorginhoudelijke ontwikkeling
 4. Ontwikkelen van visie op levensloopbestendige zorg en de verdere invulling hiervan
 5. De opbouw van een professioneel netwerk passend bij bestaande en toekomstige zorgvragen
 6. Op basis van projectplannen werken aan innovatie binnen de organisatie en binnen het leveren van zorg
 7. Je volgt de externe ontwikkelingen nauwlettend en vertaalt deze naar nieuw beleid en te nemen acties voor RCS

 

Op welke organisatie ga jij een ander licht schijnen?

Als manager zorginnovatie en kwaliteit, kom je te werken bij de Robert Coppes Stichting die blinde en slechtziende volwassenen met bijkomende problematiek ondersteunt(denk aan lichamelijke, cognitieve, psychosociale en/of psychiatrische problemen). Juist die combinatie van beperkingen maakt het leven vaak complex. De professionals van de Robert Coppes Stichting zoeken altijd naar mogelijkheden zodat cliënten het leven kunnen leiden zoals zij dat graag willen. Zij komen op voor hun belangen, altijd en overal. Gewoon, omdat ze van mensen houden.

De Robert Coppes Stichting is een kleinschalige stichting met zo’n 150 medewerkers. De organisatie ondersteunt ongeveer 250 cliënten. Dat doen men in heel Zuid-Nederland.

Alle woonvoorzieningen zijn in Vught, de ambulante teams voor specialistische begeleiding werken vanuit de regio’s Sittard, Nijmegen, Breda en Vught. De organisatie heeft twee dagbestedingslocaties in Vught, één dagbestedingslocatie in Nijmegen en één in Spaubeek.

De stichting is genoemd naar Robert Coppes die zich in de vorige eeuw al inzette voor blinden in Nederland.

Er is niet veel vastgelegde kennis over de combinatie van een visuele beperking met andere problemen. Daarom werkt de Robert Coppes Stichting actief aan het ontwikkelen, verbreden en vastleggen van de expertise op dit gebied. Dat doet men door wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Medewerkers hebben hier vanwege hun praktijkervaring een belangrijke rol in.

Typerend voor de Robert Coppes Stichting is de kleinschaligheid waardoor de lijnen kort zijn, mensen elkaar echt kennen en iedereen bereid is mee aan te pakken. De passie voor de doelgroep en daar ook echt het verschil voor willen maken is de drijvende kracht.

Wil je meer weten over de visie van de Robert Coppes stichting?
Beluister hier dan het visiegedicht via de QR code.

Voor meer informatie over de organisatie bezoek de website:
https://www.robertcoppes.nl/

Klik op deze link voor ervaringsverhalen van medewerkers:
https://werkenbijrobertcoppes.nl/

 

Wat biedt de Robert Coppes Stichting?

Een uitdagende rol met veel ruimte voor eigen initiatief en mogelijkheden om zaken te ontwikkelen. Binnen een transparante en prettige omgeving zonder al teveel gedoe en met een open communicatie en een heldere focus.

Binnen de Robert Coppes Stichting is er volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en er is een breed pakket aan opleidingsmogelijkheden beschikbaar voor alle medewerkers. Je wordt ingeschaald overeenkomstig de zwaarte van de functie (FWG 70). De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg. Op basis van deze CAO biedt de Robert Coppes Stichting een dertiende maand als eindejaarsuitkering. Het gaat in eerste instantie om een jaarcontract voor 36 uur per week, met uitzicht op een vast contract.

 

Procedure

De sollicitatiegesprekken voor deze functie worden in week 10 en 11 gepland met Bureau Baken. De gesprekken bij de Robert Coppes Stichting zullen in de week van  20 maart 2023 plaatsvinden. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met: 

Reageren

Helaas, deze vacature/opdracht is al ingevuld of wij hebben een kandidaat gevonden. Bekijk via de button hieronder de openstaande vacatures/opdrachten!

Openstaande vacatures/opdrachten