Logo robbert coppes stichting

Vacature | Manager primair proces Robert Coppes Stichting

Helaas, deze vacature/opdracht is al ingevuld of wij hebben een kandidaat gevonden. Bekijk via de button hieronder de openstaande vacatures/opdrachten!

Openstaande vacatures/opdrachten

Op welke organisatie ga jij een ander licht schijnen?

De Robert Coppes Stichting ondersteunt blinde en slechtziende volwassenen met bijkomende problematiek (denk aan lichamelijke, cognitieve, psychosociale en/of psychiatrische problemen). Juist die combinatie van beperkingen maakt het leven vaak complex. De professionals van de Robert Coppes Stichting zoeken altijd naar mogelijkheden zodat cliënten het leven kunnen leiden zoals zij dat graag willen. Men komt op voor hun belangen, altijd en overal. Gewoon, omdat ze van mensen houden.

De Robert Coppes Stichting is een kleinschalige stichting met zo’n 150 medewerkers. De organisatie ondersteunt ongeveer 250 cliënten. Dat doet men in heel Zuid-Nederland.
Alle woonvoorzieningen zijn in Vught, de ambulante teams voor specialistische begeleiding werken vanuit de regio’s Sittard, Nijmegen, Breda en Vught. De organisatie heeft twee dagbestedingslocaties in Vught en één dagbestedingslocatie in Nijmegen.

De stichting is genoemd naar Robert Coppes die zich in de vorige eeuw al inzette voor blinden in Nederland.

Er is niet veel vastgelegde kennis over de combinatie van een visuele beperking met andere problemen. Daarom werkt de Robert Coppes Stichting actief aan het ontwikkelen, verbreden en vastleggen van de expertise op dit gebied, dat doet men door wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Medewerkers hebben hier vanwege hun praktijkervaring een belangrijke rol in.

Typerend voor de Robert Coppes Stichting is de kleinschaligheid waardoor de lijnen kort zijn, mensen elkaar echt kennen en iedereen bereid is mee aan te pakken. De passie voor de doelgroep en daar ook echt het verschil voor willen maken is de drijvende kracht.

Vanwege de huidige span of control en de toenemende zorgzwaarte van de cliëntengroep is er behoefte aan een tweede manager primair proces. Daarnaast is er vanuit de teams meer behoefte aan nabijheid en ondersteuning vanuit het management.

Wil je meer weten over de visie van de Robert Coppes Stichting? Beluister dan hier het visiegedicht door de QR code te scannen:

Om een beter beeld te krijgen hoe het is om te werken binnen de Robbert Coppes Stichting kan je de verhalen van medewerkers bekijken via: https://werkenbijrobertcoppes.nl/

 

Welke bakens dienen te worden verzet?

Je investeert in een goede kennismaking met de teams en de cliënten en je verdiept je in de organisatie. Daarnaast ga je samen met je collega’s uit het strategisch team aan de slag met de uitdagingen op het gebied van de krappe arbeidsmarkt, het realiseren van levensloopbestendige zorg en het ontwikkelen van innovatieve werkvormen in de zorg. Meer specifiek ben je in deze rol verantwoordelijk voor het mede realiseren van onze nieuwe huisvestingsplannen. Met daarbij niet alleen aandacht voor de “hardware” maar juist ook voor het creëren van meer gezamenlijkheid tussen de verschillende locaties.

Je ondersteunt de teams bij de doorontwikkeling van het zelforganiserend werken. Enerzijds door te coachen en faciliteren maar ook door duidelijkheid en het aanreiken van heldere kaders. In je contact met medewerkers en cliënten ben je concreet en spreek je klare taal. Daarnaast heb je een verbindende en gidsende rol in de organisatie, dit ter ondersteuning van medewerkers en teams in kennis-deling en samenwerking.

Je schakelt soepel tussen de belangen van de verschillende locaties/teams en die van Robert Coppes Stichting als geheel. Hanteert daarbij kwaliteitsstandaarden en de visie van de stichting als uitgangspunt en geeft daarmee duidelijkheid naar de medewerkers.

Vanuit je ondernemende karakter ontwikkel je in overleg met de teams en je collega’s van het strategisch team nieuwe initiatieven. Daarbij heb je oog voor het opvolgen en borgen van zaken. Natuurlijk zorg je voor een regelmatige terugkoppeling van de ontwikkelingen richting de teams.

Als mensen-mens heb je zowel oog voor de ontwikkeling van medewerkers als ook voor de wensen van cliënten. Je hebt kennis van, dan wel ervaring met de steeds complexer wordende zorgvraag (bij voorkeur op het gebied van de psychische en/of de meer verpleegkundige vraagstukken).

Vanuit je rol investeer je in het netwerk van collega zorgorganisaties en relevante netwerkpartners en financiers.

De functie

Als manager primair proces maak je onderdeel uit van het strategisch team waarvan, naast je collega manager primair proces, ook de manager Zorginhoud en Kwaliteit en de bestuurder lid zijn. Het strategisch team wordt ondersteund door de adviseur P&O en de bestuurssecretaris.

Qua besturingsmodel heeft men binnen de Robert Coppes Stichting gekozen voor zelforganisatie. Dat betekent dat de teams veel eigen regelruimte hebben om cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen, om samen te werken en om zich als groep te ontwikkelen. Binnen de teams zijn de verschillende portefeuilles belegd en alle teams worden betrokken bij de begrotingscyclus.

Als manager primair proces coach je de teams in het organiseren en uitvoeren van hun taken op het gebied van zorg en ondersteuning van cliënten. Daarnaast geef je invulling aan randvoorwaarden en bewaak je de resultaatafspraken die het team heeft gemaakt. Je hebt daarbij aandacht voor de verschillende P&O thema’s waaronder verzuim en bezetting en ondersteunt teams onder andere bij het toepassen van een éénduidigheid in handelen. Je denkt daarbij mee met de teams en zet medewerkers vooral in hun kracht. Je bent als manager verantwoordelijk voor besluitvorming en keuzes op de teamoverstijgende vraagstukken binnen jouw aandachtsgebied.

Je bent verantwoordelijk voor een 6 tal teams (circa 50 fte) binnen de verschillende woonvormen, huisvesting en facilitair. De meeste medewerkers werken in, of in de omgeving van, Vught. Je collega manager primair proces is, naast de trekker van een aantal projecten, verantwoordelijk voor de ambulante teams voor specialistische begeleiding vanuit de regio’s Sittard, Nijmegen, Breda en Vught en een viertal dagbestedingslocaties in Vught, Spaubeek en Nijmegen.

Bij de Robert Coppes Stichting ben je als manager primair proces breed betrokken bij de organisatie, ook bij vraagstukken buiten je eigen aandachtsgebied. Je bent als ST lid medeverantwoordelijk voor het bewaken en ontwikkelen van het strategische beleid en de vertaling hiervan naar het tactisch beleid. Er wordt dus het nodige gevraagd van je creativiteit en inzet.

 

Wat biedt de Robert Coppes Stichting?

Een uitdagende rol met veel ruimte voor eigen initiatief en ontwikkel mogelijkheden zonder al teveel gedoe en met een open communicatie binnen een transparante en prettige omgeving met een heldere focus. Binnen de organisatie is er volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en er is een breed pakket aan opleidingsmogelijkheden beschikbaar voor alle medewerkers. Je wordt ingeschaald overeenkomstig de zwaarte van de functie. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg. Op basis van deze CAO biedt de Robert Coppes Stichting een volledige dertiende maand als eindejaarsuitkering. Een jaarcontract voor 36 uur per week, met uitzicht op een vast contract.

Welk DNA neem je mee?

Naast je ervaring als manager in de zorg breng je als mens humor en relativeringsvermogen mee. Aanvullend zoeken we:

  • Iemand met een opleiding op minimaal HBO + of academisch niveau en aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie;
  • Een ondersteunende peoplemanager met ervaring in teamontwikkeling;
  • Een persoon die empathisch is en handelt vanuit vertrouwen;
  • Iemand die organisatiedoelstellingen vertaalt naar acties binnen het operationele proces;
  • Een ondernemend persoon die vernieuwend is met realisatiekracht;
  • Iemand die schakelt tussen afstand en nabijheid zowel richting medewerkers als cliënten maar weet professionele afstand te houden;
  • Een persoon die reflecterend en volhardend is;
  • Iemand die ervaring heeft met projectmatig werken inclusief het monitoren van gemaakte afspraken en het realiseren van doelen;
  • Een verbinder die investeert in het samen;
  • Iemand die stressbestendig en integer is.

 

Procedure

De sollicitatiegesprekken voor deze functie worden in week 50 en 51 gepland met Bureau Baken. De gesprekken bij de Robert Coppes Stichting zullen in de 2e week van januari 2023 plaatsvinden. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met: ·

 

Reageren

Helaas, deze vacature/opdracht is al ingevuld of wij hebben een kandidaat gevonden. Bekijk via de button hieronder de openstaande vacatures/opdrachten!

Openstaande vacatures/opdrachten