kinderopvang

Manager Kinderopvang, voor drie fuserende kinderopvangorganisaties

Ervaren, verbindend, veranderkracht

Helaas, deze vacature/opdracht is al ingevuld of wij hebben een kandidaat gevonden. Bekijk hier de openstaande vacatures/opdrachten!

De organisatie

Drie kinderopvangorganisaties in het midden van het land (onder Utrecht) zijn voornemens per 1/1/2023 te fuseren. Twee daarvan zijn op dit moment al bestuurlijk gefuseerd: Stichting Kinderopvang Vianen (SKV) en Stichting Kinderopvang Centraal Nederland (SKCN), werkzaam in Vijfheerenlanden en Asperen. De derde organisatie is Stichting Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk Culemborg (SKPC). Samen bieden zij kinderdagopvang, voor- en buitenschoolse opvang en peuteropvang aan ca. 3500 kinderen. Ook een gastouderbureau maakt onderdeel uit van de organisatie met ca. 500 kinderen. De nieuwe organisatie heeft in totaal 55 locaties en er werken ongeveer 400 medewerkers, die samen een omzet van circa 20 miljoen realiseren.

Structuur

De nieuwe organisatie wordt aangestuurd door één bestuurder aan wie je in deze functie rechtstreeks rapporteert. Het nieuwe MT waar je onderdeel vanuit maakt, start per 1 mei a.s. Je collega MT leden zijn de directeur bedrijfsvoering, de manager HR en de manager pedagogiek & kwaliteit. Daarnaast maken de interimmanager kinderopvang en de huidige interim directeur-bestuurder van SKPC tijdelijk deel uit van het MT. Vanuit jouw rol geef je leiding aan de 11 clustermanagers die gezamenlijk alle vormen van opvang aansturen en aan het gastouderbureau. Het servicebureau van de nieuwe organisatie wordt in Vianen gevestigd. Het bestuursmodel is die van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.

Ontwikkelingen

Door de samenvoeging van de drie organisaties ontstaat een grotere kinderopvangorganisatie met meer investerings- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Daarnaast betekent dit nog meer innovatiekracht, weerbaarheid en wendbaarheid die in de toekomst kan worden ingezet als onderdeel van het strategisch, tactisch en operationeel denken en handelen.

Dit betekent een positieve ontwikkeling voor alle belanghebbenden, samenwerkingspartners, medewerkers en last but not least: de kinderen en hun ouders. In de nieuwe organisatie kunnen kinderen tussen 0 en 13 jaar zich optimaal ontwikkelen in een veilige omgeving onder begeleiding van gekwalificeerde en enthousiaste medewerkers.

Uitdagingen voor de organisatie zijn er voldoende. (Veranderend) overheidsbeleid is al jarenlang bepalend door complexe wet- en regelgeving. In de nabije toekomst lijken directe financiering en het basisrecht op kinderopvang bepalend. Kortgeleden hield de sector rekening met krimp, inmiddels wordt er uitgegaan van groei en zijn er wachtlijsten. Tekorten op de arbeidsmarkt, ook binnen de kinderopvang, zijn voorlopig echter blijvend. Snel elkaar opvolgende veranderingen en transities, doen een groot beroep op de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van organisaties en haar medewerkers.

Welke bakens ga je verzetten?

Intern ligt er een fantastische uitdaging en opdracht: het samenvoegen van de drie organisaties, nu nog elk met hun eigen werkwijze. Je bouwt mee aan de nieuwe gezamenlijke visie en zorgt er samen met de managers voor dat dit nieuwe verhaal in de hele organisatie wordt verteld, dat er draagvlak ontstaat en daardoor steeds meer wordt geïntegreerd in het dagelijks werk. Alle drie de organisaties hebben clustermanagers (11 in totaal) in dienst die elk verantwoordelijk zijn voor een aantal locaties op het gebied van dagopvang, buitenschoolse opvang en peuteropvang. Twee van de fuserende organisaties bieden ook gastouderopvang aan. Onder jouw leiding en samen met de clustermanagers zorg je ervoor dat de werkwijzen in de regio’s op elkaar aansluiten en passen bij de eigen situatie. Dit doe je op een coachende en faciliterende wijze. Je vertaalt de visie naar een heldere strategie en realiseert samen met de clustermanagers de implementatie op tactisch en operationeel niveau. Uiteindelijk moet dit leiden tot een heldere positionering van de dagopvang, buitenschoolse opvang, peuteropvang en gastouderopvang in de regio’s.

Als manager kinderopvang sta je, in nauwe samenwerking met de andere MT leden en de collega’s van het servicebureau, aan het stuur van deze transitie.

Daarnaast ben je extern georiënteerd en bouw je mee aan samenwerkingsverbanden en netwerk (zoals onderwijs, jeugdzorg en gemeente). Ontwikkelingen op politiek en maatschappelijk vlak, wet- en regelgeving houd je in de gaten. Je geeft adviezen hierover aan het MT en stelt strategische beleidsplannen en jaarplannen op. Vanuit een visie op hoofdlijnen bewaak je uitvoering en borging van de organisatorische-, financiële- en overige doelstellingen voor de locaties.

Samengevat zijn belangrijke uitdagingen voor jou, samen met het nieuwe MT:

 • Harmoniseren aanbod en werkwijzen.
 • Het doorvoeren van mogelijke verbeteringen in processen en werkwijzen (planning, ICT etc.).
 • Het neerzetten van één team: cultuur- en leiderschapsvraagstukken.
 • Ontwikkeling van leider- en ondernemerschap, zelfsturing en initiërend vermogen bij de clustermanagers.
 • Positionering van de locaties en samenwerking externe partners (o.m. onderwijs).
 • Positionering, uitbreiding en professionalisering van het gastouderbureau.
 • Risicoanalyse en strategievorming.

Welk DNA zoeken wij?

 • Meerdere jaren leidinggevende ervaring op vergelijkbaar niveau binnen de kinderopvang en/of andere dienstverlenende organisaties (onderwijs, zorg etc.). Ervaring met fusie organisaties is een pre.
 • Kennis van verandermanagement, organisatieontwikkeling, talentmanagement en projectmanagement.
 • Strategisch, daadkrachtig en resultaatgericht.
 • Toezien op de toepassing van de gedragen pedagogische visie. Visie op de positie en toekomst van kinderopvang. Je legt de verbinding daarin met het aanbod kinderopvang in uitvoering en ontwikkeling van diensten.
 • Innovatief, servicegericht, met gevoel voor balans tussen behoeften van de klant en het primaire proces.
 • Extravert met flair, verbindend en samenwerkend.
 • Transparant, open en eerlijk. Zorgvuldige en heldere communicatie.

Welk aanbod ligt er voor jou? 

Een interessante en uitdagende functie om mee te groeien met en leiding te geven aan de ontwikkeling van een nieuwe organisatie. Een functie in een dynamische én veranderende omgeving. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao-kinderopvang, maximaal in schaal 13. Inschaling is afhankelijk van anciënniteit en ervaring. De aanstelling is voor 32 à 36 uur per week

Procedure

De procedure is erop gericht deze vóór 1 juni 2022 af te ronden. Bureau Baken begeleidt de procedure. Start van de manager kinderopvang is zo spoedig mogelijk na aanstelling.

We werken in deze procedure met breed samengestelde commissies die bestaan uit leden van het bestuur van de samen te voegen organisaties, MT, OR en staf. Zo borgen we breed draagvlak en commitment in het proces van selectie en de benoeming van de manager kinderopvang.

Na brief en cv-beoordeling volgen de gesprekken met Bureau Baken die een eerste voorselectie maakt. Daarna worden de meest aansprekende kandidaten gepresenteerd aan de opdrachtgever. De selectie- (en advies-) gesprekken vinden plaats in mei. De aanstelling wordt afgerond voor hemelvaart (donderdag 26 mei).

We ontvangen je brief en cv graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk voor 24 april a.s.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met:

Wil je reageren op bovenstaande vacature? Stuur dan vóór 24 april a.s. je motivatie en CV naar [email protected] en we nemen contact met je op.