Pleysier college logo

Manager bestuursbureau Pleysier College

Voor het Pleysier College een schoolbestuur in de regio Haaglanden zoeken wij vanuit Bureau Baken een manager bestuursbureau. Waarbij je als manager bijdraagt aan de ontwikkeling en uitvoering van de strategische doelen van het Pleysier College. Het gaat om een vaste aanstelling voor 32 uur per week.

Welk DNA is er nodig?

Als ideale kandidaat heb je minimaal een HBO-opleiding(bedrijfskundig) en aantoonbare ervaring binnen een vergelijkbare functie op zak. Daarnaast:

· Heb je goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden

· Ben je analytisch en integer

· Ben je een ervaren peoplemanager met projectmanagement ervaring

· Ben je een procesdenker en resultaatgericht

· Ben je een inspirator

· Ben je een geordend en strategische sparringpartner

· Ben je in staat snel te schakelen op alle niveaus en binnen verschillende dynamieken

· Ben je Rijnlands denker

· Ben je open, transparant

· Heb je humor en ben je betrokken

 

Op welke organisatie ga je een ander licht schijnen?

Het Pleysier College is een schoolbestuur in de regio Haaglanden met 5 scholen en ongeveer 700 leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, in drie gemeenten, verbonden met vier samenwerkingsverbanden passend onderwijs en een groot aantal relaties met veel maatschappelijke (partner-)organisaties en een omzet van ongeveer € 16,5 miljoen.

De 190 medewerkers van het Pleysier College handelen vanuit onderstaande missie:

Wij begeleiden jongeren in hun ontplooiing tot zelfbewuste, zelfredzame en verantwoordelijke volwassenen die zich blijven ontwikkelen. Met vertrouwen in zichzelf, anderen en de toekomst vinden zij een bij hen passende plaats in de maatschappij.

Binnen het Pleysier College is het proces vormgegeven vanuit de begrippen van het Rijnlands denken: verbinding, vertrouwen, vakmanschap en inspiratie waarbij de leerling en de docent (het primair proces) centraal staat. Verantwoording en verantwoordelijkheid worden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd, met sturingskracht voor directeuren. Op deze wijze wordt het eigenaarschap en streven naar gedeeld leiderschap in de organisatie versterkt.

De steeds weer veranderende samenleving, met steeds snellere technologische, digitale en demografische ontwikkelingen, vraagt om wendbaarheid en flexibiliteit van de organisatie en haar medewerkers.

Daarnaast floreert het primaire proces optimaal als ook de secundaire processen binnen de organisatie goed georganiseerd zijn.

 

Het Bestuursbureau

De hierboven genoemde ondersteuning van het primair proces vindt plaats vanuit het Bestuursbureau. De (beleids-)medewerkers ondersteunen vanuit hun verschillende expertises de collega’s in het primair proces.

Het team bestaat uit vijf beleidsmedewerkers, een gedragswetenschapper en drie administratieve krachten die de beleidsterreinen administratief ondersteunen. Daarnaast is er een bestuurssecretariaat en een controller.

Het realiseren van de missie van het Pleysier College en haar maatschappelijke opdracht vergt het nodige van de organisatie en stelt belangrijke voorwaarden op het gebied van de (professionaliteit van de) medewerkers, ict, financiën, huisvesting, communicatie en de administraties.

Naar de toekomst toe zal het Bestuursbureau als volgt worden vormgegeven:

Pleysier College organisatiestructuur

De functie

Als manager Bestuursbureau geef je leiding aan het Bestuursbureau en lever je een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van de strategische doelen van het Pleysier College.

Daarnaast geeft je vorm aan de ontwikkeling van het meerjarenbeleid, adviseer je het College van Bestuur inzake de bedrijfsvoering, stuur je de uitvoering van het beleid van het Bestuursbureau en stichtingsbrede projecten aan.

Je adviseert het College van Bestuur inzake de jaarlijkse planning- en control cyclus van de stichting, coördineert de uitvoering ervan en geeft leiding aan de medewerkers van het Bestuursbureau.

 

Welke bakens ga jij als manager verzetten?

Op dit moment wordt de functie van manager Bestuursbureau ingevuld door een Manager a.i. Naast de dagelijkse leiding van het bureau heeft zij een analyse gemaakt van de situatie op het Bestuursbureau en advies uitgebracht met betrekking tot het helder maken van processen en verantwoordelijkheden. Uit deze analyse zijn de volgende aandachtpunten naar voren gekomen:

1. Er moet een vertaalslag van de gemeenschappelijke waarden worden gemaakt richting de medewerkers van het Bestuursbureau zodat deze meer houvast gaan bieden.

2. De koers uit het strategische beleidsplan moet worden door vertaald naar de werkzaamheden/opdracht van het bedrijfsbureau.

3. Het organiseren van processen en verantwoordelijkheden is een belangrijk aandachtspunt.

4. Systemen en werkwijzen moeten nog beter gaan aansluiten op de organisatie en er is behoefte aan meer stuurinformatie.

Als manager Bestuursbureau ga je, samen met je team, aan de slag met bovengenoemde aandachtspunten en zorg je ervoor dat er vanuit een professionele invalshoek beleid wordt vormgegeven en geïmplementeerd. Je handelt daarbij vanuit verbinden, vertrouwen, vakmanschap en inspiratie.

Naast ruime ervaring met (situationeel) leidinggeven, ben je in staat processen op de juiste manier vorm te geven en ordening aan te brengen. Je vliegt vraagstukken integraal aan en boekt resultaten.

Zowel naar de bestuurder als naar de schooldirecteuren ben je strategisch sparringpartner bij bovenschoolse projecten/thema’s en monitor je de voortgang. Daarbij breng je, naast je ervaring op de verschillende terreinen, bij voorkeur ook affiniteit mee op het gebied van het organiseren van de interne- en externe- communicatie en een frisse blik op de bedrijfsvoering en het onderwijs.

Je houdt samen met het bestuur de strategische doelstellingen in de gaten met aandacht voor de doelstellingen op de korte termijn en de strategie op de lange termijn. Vervolgens vertaal je deze naar de operatie en voert dit door. Je zorgt daarbij voor aansluiting op de constante ontwikkeling van de scholen, het onderwijs en de organisatie en brengt daarbij een meer professionele insteek naar de toekomst toe. Als generalist pak je zaken snel en proactief op, weet je verbinding te leggen en houdt je overzicht.

Richting de schooldirecteuren heb je aandacht voor hun vraagstukken en weet je één en ander in goede banen te leiden. Daarbij creëer je duidelijkheid over de rollen taken en verantwoordelijkheden van de medewerkers van het Bestuursbureau en lever je maatwerk waar nodig. Binnen het Bestuursbureau kanaliseer je de verschillende vragen richting de juiste medewerkers en volg je de gekozen oplossingsrichtingen. Je vormt het cement tussen de verschillende terreinen en domeinen binnen het Bestuursbureau.

Als stevige gesprekspartner organiseer je ‘kritische tegenspraak’ richting de organisatie. Je beoordeelt wat er op het moment nodig is en laat je niet leiden door de waan van de dag.

 

De uitdaging

De komende jaren ga je met bovenstaande uitdagingen aan de slag en realiseer je samen met je collega’s een professioneel en eigentijds georganiseerd Bestuursbureau dat vanuit verbinding, vertrouwen, vakmanschap en inspiratie, de scholen, het bestuur en de externe omgeving ondersteunt in het realiseren van de gezamenlijke missie.

Daarbij voert het Bestuursbureau ‘nieuwe stijl’ regie op bovenschoolse processen en organiseert ondersteunende processen doelmatig en efficiënt. Het team van professionals ondersteunt het bestuur en de scholen bij het realiseren van de missie. Het Bestuursbureau sluit aan op de Pleysier -brede werkwijze en werkt vanuit de PDCA-cyclus, een heldere verantwoordingsstructuur en een inzichtelijk dienstenaanbod.

 

Wat biedt het Pleysier College?

Een uitdagende rol met heldere doelstellingen binnen een bevlogen en betrokken werkomgeving die ertoe doet en waar je direct waarde kunt toevoegen. De medewerkers van het Pleysier College verbinden zich echt met de organisatie en de kinderen. Je wordt ingeschaald conform schaal 13(Max € 5900,- op fulltime basis) van de CAO-PO. De aanstelling is voor 32 uur per week.

 

Procedure

De sollicitatiegesprekken voor deze functie worden zo veel mogelijk online gepland. De selectiegesprekken met de opdrachtgever staan gepland op 29 juni en 1 juli. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met:

 

Helaas, deze vacature/opdracht is al ingevuld of wij hebben een kandidaat gevonden. Bekijk hier de openstaande vacatures/opdrachten!