Groenhuysen logo

Interim verander- (locatie) manager

Voor Groenhuysen zijn we vanuit Bureau Baken op zoek naar een interim verander- (locatie) manager die de tijdelijke uitval van één van de twee managers op kan vangen en samen met de zittende manager aan de slag gaat met een aantal verbeterslagen op basis van een intern document dat naar eigen inzicht uitgekristalliseerd kan worden. Het gaat om 28 uur per week voor in beginsel een half jaar.

Welk DNA is er nodig?

Ervaring met de volgende onderwerpen is een pré:

  • Cultuuraspecten
  • HR thema’s
  • Zorgmanagement

 

Op welke organisatie ga jij een ander licht schijnen?

Groenhuysen is een eigentijdse, dynamische, ontwikkelingsgerichte en innovatieve zorgorganisatie.

Vanuit een sterke verbinding met de regio zetten de 2400 medewerkers zich dagelijks in voor persoonlijke zorg van overwegend ouderen, dit in de thuiszorg en een 30 tal woon- en zorgcentra in (de omgeving van) Roosendaal. Door het bieden van maatwerk, wordt aan ouderen de mogelijkheid geboden om op eigen wijze het allerbeste uit hun dag te kunnen halen. “Ouder worden, jezelf blijven” is dan ook het credo!

Zo ook op de locatie Heidestede, midden in de gemeenschap van Sint Willebrord met veel betrokkenheid van familieleden. Op de locatie werken in totaal 120 zorg en facilitaire collega’s en twee locatiemanagers.

 

Welke bakens dienen verzet te worden?

De uitdaging ligt op de accommodatie. Om deze adequaat aan te gaan is er al een analyse gemaakt en zijn enkele resultaatgebieden benoemt waaraan gewerkt moet worden:

1. Er is sprake van onderbezetting, deels door ziekte en een hoog verloop. Op basis van een te maken analyse breng je de huidige en benodigde formatie in kaart en doe je interventies om de ‘gap ‘ tussen ist en soll te overbruggen: o.a. door het structureel invullen van vacatures met nieuwe medewerkers (i.s.m. de hr adviseurs) via de verschillende kanalen (in-, zij- en doorstroom). Daarnaast breng je de relevante aanleidingen en consequentie hiervan in kaart.

2. Daarnaast zet je een ontwikkeling in gang om het deskundigheidsniveau van de collega’s naar een hoger plan te brengen en stimuleer je het eigenaarschap.

3. De Werkwijze, de cultuur, focusgebieden van de teams lijken ‘vast’ te zitten en niet goed aan te sluiten op de moderne tijd waar de cliënt zelf en de familie een belangrijke rol krijgen toebedeeld om samen het beste leefklimaat te realiseren. Samen met de teams maak je de transitie van “zorgen voor naar zorgen dat!” Vraaggericht i.p.v. aanbodgericht.

4. Aandacht voor de ‘vitaliteit’ van de medewerkers: het ziekteverzuim is te hoog. Waar zit dit in? Welke interventies zijn mogelijk en leiden tot resultaat? Dit in samenwerking met de HR collegae.

 

In deze opdracht geef je dus een boost aan de verandering; je zet concrete stappen, maakt verbinding en geeft de medewerkers en team zicht op nieuwe perspectief en elan. Tegelijkertijd laat je een gezonde (naar formatie, kwaliteit en bezetting) locatie achter.) Je werkt hierbij samen met twee HR adviseurs een bedrijfsadviseur en een ervaren zorgmanager die verschillende projecten begeleidt binnen Groenhuysen.

Helaas, deze vacature/opdracht is al ingevuld of wij hebben een kandidaat gevonden. Bekijk hier de openstaande vacatures/opdrachten!