Logo Waarborgfonds sociale woningbouw

Financieel Accountmanager bij Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Helaas, deze vacature/opdracht is al ingevuld of wij hebben een kandidaat gevonden. Bekijk hier de openstaande vacatures/opdrachten!

 

Wat doet het Waarborgfonds Sociale Woningbouw

WSW heeft een belangrijke positie in de sector van woningbouwcorporaties. WSW bevordert dat corporaties tegen zo laag mogelijke kosten financierbaar zijn. Zo worden corporaties bij de uitvoering van hun kernactiviteit, het bouwen en beheren van sociale huurwoningen, ondersteund. WSW is dé expert in de beheersing van risico’s van toegelaten instellingen. Zij doet dit door risico’s te beoordelen en te beheersen en door inzicht daarover te verschaffen. WSW staat borg voor de aflossings- en renteverplichtingen van woningcorporaties, waardoor corporaties voor de financiering van hun sociale woningbouw toegang hebben tot de kapitaalmarkt tegen de laagst mogelijke kosten. Het geborgde vermogen bedraagt circa €80 miljard en de geboden zekerheidsstructuur geniet het vertrouwen van gemeenten, rijksoverheid en financiers (met een triple-A rating van de ratingbureau‘s Standard & Poor’s en Moody’s Investor Service).

Welke bakens ga je verzetten?

De kern van je werk is de analyse en beoordeling van zowel de financiële positie als het bedrijfs- en managementmodel van een aantal woningcorporaties. Denk bijvoorbeeld aan de beoordeling van de voorgenomen investeringen en het geplande onderhoud. Dit doe je aan de hand van het WSW-risicobeoordelingsmodel (financial risks en business risks in samenhang). Op basis hiervan stel je een risicoprofiel op voor de betreffende woningcorporatie. Waar nodig stel je risicobeheersmaatregelen op. Je stelt ook vast hoeveel geborgde financiering de corporatie de komende tijd mag aantrekken: het zogenaamde borgingsplafond. Jouw bevindingen en voorstellen leg je te beoordeling voor aan je leidinggevende of de riskmanager. Je draagt zorg voor een tijdige en adequate opvolging en gaat de dialoog aan over de opvolging van maatregelen. Je bevindingen koppel je terug in een beoordelingsbrief aan het bestuur en de interne toezichthouder (raad van commissarissen of raad van toezicht) van de corporatie en  zo nodig geef je mondelinge toelichting.

Na vaststelling van het borgingsplafond, kijk je opnieuw, op een andere wijze, naar jouw corporaties (je hebt ca 20 corporaties in beheer). Op basis van een beoordelingssystematiek met 24 thema’s van Standard & Poor die naar WSW is vertaald, kijk je naar de mogelijke risico’s. Is de financieringsstrategie van de organisatie voldoende robuust? Zijn er plannen voor verkoop van vastgoed? Sloopplannen? Welke invloed heeft dit? Zijn er derivaten? Is de organisatie op orde? Hoe ziet het ‘duurzaamheidsbeleid’ eruit? Etc.

Je start in deze rol met een zorgvuldig en intensief inwerktraject waarbij je kennismaakt met je collega’s binnen WSW, de te hanteren systemen, de wet- en regelgeving en natuurlijk de corporaties. Daarnaast trek je ook samen op met een mentor. Vervolgens word je voor de corporaties in jouw portefeuille het eerste aanspreekpunt. Je onderhoudt contacten met de corporatie op management- en bestuurlijk niveau en verzorgt desgewenst presentaties voor raden van commissarissen/toezicht. Corporaties kunnen met vragen over onderwerpen als financiering en richtlijnen van WSW bij jou terecht. Je maakt ook aan de corporatie duidelijk wat de impact is van ontwikkelingen bij WSW en onderhoudt contact met de toezichthouders van de Autoriteit Woningcorporaties.

Je werkt in een team van 16 accountmanagers. Je plant de werkzaamheden die uit je portefeuille voortvloeien en verdedigt zelfstandig je adviezen. Vanuit je (vak)kennis lever je een specifieke bijdrage aan de verdere professionalisering van accountmanagement bij WSW. Daarnaast volg en onderzoek je ontwikkelingen die voor het risicoprofiel van corporaties in bredere zin relevant zijn.

De functie is grotendeels ambulant. Bij Waarborgfonds Sociale Woningbouw wordt hybride gewerkt. Je plant je afspraken zelf en bepaalt zelf of je vanuit huis of kantoor werkt. Op kantoor, thuis of bij de corporatie bent.

Welk DNA is er nodig?

Na je opleiding heb je enkele jaren gewerkt in een functie die raakvlakken heeft met financiële analyse en het beoordelen van risico’s. Als je deze ervaring binnen de corporatiesector of de vastgoedsector hebt opgedaan is dat mooi. Het is echter niet noodzakelijk. Werken binnen een toegewijd team van professionals lijkt jou wel wat. Je bent er klaar voor om je kennis te vergroten en je als professional te ontwikkelen. Je kennis delen met anderen doe je graag. Je bent niet alleen leergierig, onderzoekend en analytisch, maar ook kritisch en besluitvaardig. Je vormt je oordeel op basis van feiten en weet deze op een inzichtelijke wijze te presenteren aan derden.

 • Opleiding in een financieel economische richting (academisch werk- en denkniveau).
 • Sociaal vaardig. Je communiceert vlot en je maakt gemakkelijk contact. Je weet moeilijke thema’s in begrijpelijke taal te delen met anderen. Precaire onderwerpen bespreek je vanuit een gevoel van respect met en met inzicht over de positie van de ander.
 • Je hebt sterke analytische vaardigheden. Je begrijpt de samenhang tussen financiële en niet-financiële risico’s.
 • De voertaal is Nederlands en je bent in deze taal zeer vaardig, in woord en geschrift.
 • Je bent in staat de richtlijnen, het beleid en ontwikkelingen van WSW te vertalen naar de corporatie en daarover in gesprek te gaan.
 • Je hebt affiniteit met de bedrijfsactiviteiten van corporaties, waarin het vastgoed een belangrijke plaats heeft.
 • Zelfstandig, in staat om je eigen werkzaamheden door het jaar heen te plannen en kwaliteit en kwantiteit van je werkzaamheden op niveau te houden.

 Wat typeert de organisatie, waar kom je te werken?

Waarborgfonds Sociale Woningbouw heeft de afgelopen jaren een transitie doorgemaakt van een hoge hiërarchie naar minder hiërarchie. Verantwoordelijkheden en eigenaarschap worden meer en meer bij medewerkers belegd. Zo ontstaat een organisatie die snel en proactief kan schakelen. De mensen bij WSW zijn betrokken, bevlogen, en doen hun werk met plezier en enthousiasme. De platte organisatiestructuur kent drie lagen: medewerkers, teamleiders en bestuur. De omvang van WSW is beperkt (ca 70 medewerkers) en medewerkers zijn bijna allemaal hoogopgeleid. Met een ‘gemiddelde’ leeftijdsopbouw is het gemiddeld aantal dienstjaren net boven de vijf jaar.

Wat biedt WSW?

De vrijheid om het beste uit jezelf te halen, flexibel te werken en de ruimte om te groeien in een leuk, enthousiast en ambitieus team. Dat je de komende jaren veel gaat leren staat vast. Waarborgfonds Sociale Woningbouw hecht veel waarde aan persoonlijke groei en professionele ontwikkeling. WSW heeft in 2020 het modern performance management geïntroduceerd. Binnen dit beleid staan groei en ontwikkeling centraal. Jij hebt zelf de regie over je loopbaan. WSW faciliteert en ondersteunt hierin maximaal. Naast vrijheid, ruimte en groei biedt WSW goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een leaseauto, persoonlijk opleidingsbudget, flexibele werktijden en een solide pensioenregeling.

Je werkt voor een maatschappelijke organisatie die een substantiële bijdrage levert aan de financiering van sociale woningbouw in Nederland. WSW heeft onafhankelijkheid, deskundigheid, betrokkenheid, respect en integriteit hoog in het vaandel staan.

 1. Een inhoudelijk interessante functie met maatschappelijke impact;
 2. Een open werksfeer; waarin jouw persoonlijkheid, talenten en ideeën ertoe doen en ervaringen en kennis met elkaar wordt gedeeld;
 3. Een kennisorganisatie waar er wordt geleerd van elkaar en je kan uitgroeien tot een topspecialist;
 4. Trainingen, zowel gericht op soft skills als vakinhoudelijk;
 5. De mogelijkheid om een relevant opleidingen te volgen;
 6. Hybride werken (jij bepaalt zelf waar je werkt);
 7. Veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid maar altijd vanuit verbinding met je collega accountmanagers en risicomanagers;
 8. Coaching en oog voor jouw persoonlijke ontwikkeling;
 9. Een 36-urige werkweek;
 10. Leuke collega’s;

Procedure

De sollicitatiegesprekken voor deze functie worden in overleg live of via teams gepland. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met:

Reageren?

Wil je reageren op bovenstaande vacature? Stuur dan vóór 14ebruari a.s. je motivatie en CV naar [email protected] en we nemen contact met je op.