Logo Swazoom

Directeur kinderopvang - Swazoom

Voor Swazoom een kinderopvang organisatie in Amsterdam Zuidoost zoeken wij vanuit Bureau Baken een directeur kinderopvang. Die als people manager en maatschappelijk ondernemer met enthousiasme de organisatie en haar mensen meeneemt in de toekomstige ontwikkelingen. Het gaat om een fulltime functie startend direct na de zomervakantie.

Welk DNA is er nodig?

Om te slagen in deze functie breng je veel mee. Wat dan? Visie, durf en ondernemerschap, netwerkkwaliteiten, kennis, ervaring en energie. Het gaat om een mix van persoonlijke kwaliteiten, ervaring, ambitie en visie op de sector.

In elk geval is het van belang dat je:

 • Aantoonbare meerjarige ervaring hebt in de kinderopvang sector, bijvoorbeeld als regiomanager
 • Je hebt ervaring als mens en manager: ‘wereldwijs’
 • Een warm hart hebt voor en veel affiniteit met Amsterdam ZO
 • Een visie hebt op het uitbouwen en continueren van de samenwerking met het primair onderwijs / IKC vorming
 • Oog hebt voor positionering en profilering van Swazoom
 • Leiderschap toont passend bij de omgeving en de organisatie
 • Resultaatgericht, bedrijfsmatig sterk, actiegericht en een echte doorpakker bent met ervaring en/of focus op ‘verandering’
 • In staat bent om de organisatie en de mensen mee te nemen in verandering. Je bent benaderbaar.
 • Communicatieve en sociale vaardigheden hebt. Je bent inspirerend, sensitief en empathisch
 • Ondernemerschap en zakelijkheid toont, met gevoel voor verantwoord maatschappelijk ondernemen
 • Een opleiding op HBO/WO niveau hebt afgerond

 

Op welke organisatie ga je een ander licht schijnen?

Logo Swazoom

Swazoom kinderopvang is een begrip in Amsterdam Zuidoost en heeft als voornaamste focus het vergroten van de ontwikkelkansen van kinderen in Amsterdam Zuidoost. Al jarenlang is Swazoom actief op het gebied van voorscholen. De buitenschoolse opvang is nog relatief jong, maar met ambitie hierin groeien. De 120 medewerkers zetten zich iedere dag weer in voor het welzijn en de ontwikkeling van ruim 700 kinderen

Swazoom is sterk verbonden met de verschillende leefwerelden in Amsterdam Zuidoost, een boeiend stadsdeel waar veel gebeurt. Het stadsdeel groeit en bloeit; er worden veel huizen gebouwd en de bevolkingssamenstelling is steeds meer een afspiegeling van de rest van Amsterdam. De groei blijkt ook uit het Masterplan Zuidoost dat in 2020 is opgesteld onder aanvoering van de gemeente Amsterdam. Samen met meerdere stakeholders is de start gemaakt met de uitvoering van dit plan. De kinderopvang van Swazoom kan en wil hier een grote bijdrage aan leveren.

Binnen de 24 voorscholen van Swazoom is veel ruimte voor spelend leren en taalontwikkeling. Dat veel van deze voorscholen zijn gehuisvest in basisscholen, bevordert de samenwerking met het onderwijs. Alle voorscholen bieden VVE programma’s en alle medewerkers hebben òf reeds een erkend VVE diploma òf volgen de opleiding hiervoor. Daarnaast bieden de voorscholen gerichte ontwikkeling aan de peuters met gevarieerde activiteiten.

Continue leren en ontwikkelen van de kinderen en de medewerkers is voor Swazoom de normaalste zaak van de wereld. De samenwerking met het basisonderwijs is hierbij erg belangrijk. Swazoom is in gesprek om te bezien of en hoe deze samenwerking directer en steviger vorm gegeven kan worden. Doorgaande leerlijnen met als vertrekpunt; één beleid, één team en één leiding. Natuurlijk gaat Swazoom ook door met de ingezette professionalisering en bevordering van de kwaliteit. Actief in spelen op kansen en ontwikkelingen om zodoende de dienstverlening nog beter te laten aansluiten bij de behoeften van kinderen en de wensen van de ouders blijft belangrijk.

 

Welke bakens ga jij als directeur kinderopvang verzetten?

Directeur kinderopvang aan het werk met ipad

Als maatschappelijk ondernemer en ervaren People manager ben je enorm enthousiast om in deze sector aan de slag te gaan. Vanuit je ervaring en enthousiasme neem je de organisatie en mensen mee in toekomstige ontwikkelingen. Natuurlijk past de multiculturele omgeving van Amsterdam ZO bij jou! Het belang van verregaande en intensieve samenwerking met basisonderwijs onderschrijf je van harte. Je brengt hierop visie én ervaring mee.

De opdracht is primair het integraal leiden van de kinderopvangorganisatie van Swazoom (voorscholen én buitenschoolse opvang). D.w.z. dat je operationeel, tactisch en strategisch (mede-) verantwoordelijk bent voor het reilen en zeilen van de kinderopvang. ‘Mede’ want in de komende periode werk je samen met de interim Bestuurder. Je bent dus verantwoordelijk voor de directe aansturing van de medewerkers op locatie, de (pedagogische) kwaliteit, de resultaatgerichte bedrijfsvoering, de contacten en verbinding met belangrijke stakeholders zoals de gemeente Amsterdam, het beleid met aandacht voor korte en middellange termijn. Daarnaast speel je met de organisatie actief in op kansen en ontwikkelingen om zodoende de dienstverlening nog beter te laten aansluiten bij de behoefte van kinderen en de wensen van de ouders.

Een uitdagende rol met veel facetten waarbij je alle kanten van het werk in de sector zal tegenkomen en moet beheersen. Samen met de financieel manager en de bestuurder ad interim vorm je als directeur kinderopvang het managementteam en realiseer je continuïteit én transitie. Naast het integraal leiden van de kinderopvangorganisatie, is een verdere intensivering van de samenwerking met het basisonderwijs, een belangrijk onderdeel van je opdracht. Hier liggen vele kansen en uitdagingen. In de oriënterende gesprekken met kandidaten zullen we hier nader op ingaan.

 

Wat biedt Swazoom?

Swazoom biedt een interessante en uitdagende functie als directeur kinderopvang om mee te groeien met en leiding te geven aan de ontwikkeling van de organisatie. Een functie in een dynamische én veranderende omgeving. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO kinderopvang. Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring. De functie is fulltime.

 

Procedure

De sollicitatiegesprekken voor deze functie worden zo veel mogelijk online gepland. Wij van Bureau Baken ontvangen je CV en motivatie graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk voor 20 juli a.s. Geef bij je reactie alvast je eigen vakantieplannen aan ons door! De procedure is er op gericht de nieuwe directeur kinderopvang zo spoedig mogelijk na de zomer te laten starten.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met:

 

Helaas, deze vacature/opdracht is al ingevuld of wij hebben een kandidaat gevonden. Bekijk via de button hieronder de openstaande vacatures/opdrachten!

Openstaande vacatures/opdrachten