Directeur bestuurder vacature bij Mikz kinderopvang

Voor Mikz Kinderopvang hebben we vanuit Bureau Baken een open vacature voor directeur bestuurder. Lees hieronder meer informatie!

Welke bakens ga jij verzetten?

Onderscheidend zijn in het werkgebied:

  • Door pedagogische kwaliteit
  • Werken aan brede kind ontwikkeling
  • Aantrekkelijke en uitdagende locatie
 • Samenwerking met derden binnen het werkgebied: onderwijs, jeugdzorg en gemeenten.
  • IKC-vorming
  • Realisatie doorgaande leerlijnen
  • Uitbouwen samenwerking met de huidige onderwijskoepels/partners
  • Werken aan multidisciplinaire teams met ketenpartners
 • Versterken van de professionele organisatie.
  • Inspireren en leidinggeven aan alle medewerkers
  • Onderscheidend HR-beleid vormgeven en implementeren
  • Eindverantwoordelijk voor de realisatie van de intern ingezette veranderingen op bedrijfsvoering, cultuur, pedagogiek, kwaliteit, ondernemerschap
  • Implementatie en verankering van de nieuwe organisatiestructuur (o.a. kernteams in de wijken)
  • Verbetering en professionalisering van de dienstverlening van de serviceorganisatie
 • Realisatie en faciliteren van de te verwachten groei van de organisatie
  • Kwaliteit en certificering
  • Personeel- en arbeidsmarktbeleid
  • Bijpassende bedrijfsvoering, ICT-structuur, managementinformatie

 

De organisatie

Mikz is een maatschappelijke kinderopvangorganisatie, midden in Brabant. ‘Wij laten elk kind op speelse en eigen wijze de wereld ontdekken. Daarmee levert Mikz een onmisbare bijdrage aan het fundament voor groei en ontwikkeling van elk kind’. Op professionele wijze wordt een goede basis gelegd voor de ontwikkeling van het kind. Mikz kiest nadrukkelijk voor samenwerking met ouders en het basisonderwijs. Zo wordt gewerkt aan eenduidigheid in de leefomgeving thuis, op school en bij Mikz. Mikz heeft een sterke pedagogische visie. Ondersteuning door mens, materiaal en omgeving zijn daarbij belangrijk.

Op 36 locaties in Waalwijk, Heusden en Loon op Zand worden alle vormen van opvang voor kinderen van 0-13 jaar aangeboden en daarmee is Mikz de belangrijkste speler in de regio. Er zijn 300 professionals binnen het primair proces en 40 professionals in de ondersteuning werkzaam. De omzet van de organisatie bedroeg in 2021 € 17 miljoen, de organisatie verwacht in de komende jaren een forse groei.

 

Bestuur en structuur

De huidige bestuurder heeft aangegeven na acht jaar dit najaar te willen stoppen. Zij laat een (financieel) gezonde organisatie na. Er is in de afgelopen jaren hard gewerkt aan de realisatie van een sterke en toekomstbestendige organisatie. En dit is zowel inhoudelijk (pedagogiek) als bedrijfsmatig goed gelukt. Er is balans tussen aandacht voor de sociale en de economische opgaven en zo ook voor de realisatie van maatschappelijk- en bedrijfsrendement.

Het bestuursmodel is die van de Raad van Toezicht/het éénhoofdig Raad van Bestuur model. Als bestuurder ben je integraal verantwoordelijk voor de organisatie en word je door een sterke, ervaren Raad van Toezicht ondersteund. Daarnaast heb je regelmatig contact en overleg met een enthousiaste en goed georganiseerde ondernemingsraad. Het servicebureau waar de bestuurder en 40 medewerkers werken is gevestigd in Kaatsheuvel. Als bestuurder werk je samen met de manager bedrijfsvoering, de managers kinderopvang en de manager strategie/marketing/communicatie. De 2 managers kinderopvang, geven leiding aan 10 wijkmanagers. De wijkmanagers op hun beurt werken in kernteams samen met een assistent wijkmanager, pedagoog, (kind)planner en coach.

De verantwoordelijkheid voor de pedagogische portefeuille wordt bij de bestuurder zelf belegd. Dit domein is in de afgelopen jaren zeer stevig neergezet door de vertrekkende manager pedagogiek (pensioen) die een goed team heeft opgebouwd. Betrokkenheid van ouders wordt geborgd door de (centrale) oudercommissie(s).

 

Ontwikkelingen

De organisatie is in ontwikkeling. Professionalisering en verandering op diverse domeinen (bedrijfsvoering, inrichting van de organisatie, cultuur, pedagogiek) is in de afgelopen periode ingezet. De sector als geheel is flink in beweging en staat al een langere periode in de spotlights. Beïnvloeding van buitenaf is al jarenlang bepalend. Vanuit de overheid heeft de sector te maken met onder meer complexe wetgeving. In de nabije toekomst zijn directe financiering en basisrecht kinderopvang bepalend. Covid-19 heeft veel maatschappelijke aanpassingen veroorzaakt die de sector en dus de bedrijfsvoering van Mikz direct hebben beïnvloed. In de komende jaren zal Mikz groeien. Tegelijk is het een enorme uitdaging het juiste personeel te vinden. De samenwerking met welzijn, gemeenten, jeugdzorg en GGD is belangrijk. Speerpunten zijn samenwerking met scholen, het werken aan een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn en IKC-vorming. Kortom, er zijn veel uitdagingen en kansen voor Mikz, samen met de nieuwe bestuurder.

 

Welk DNA zoeken wij voor de vacature directeur bestuurder?

Directeur bestuurder doet zijn verhaal bij sollicitatie voor vacature

De kandidaat die wij zoeken brengt integer en koersvast leiderschap. Is extravert, zichtbaar in de organisatie én daarbuiten. Samenwerkingsgericht op basis van gelijkwaardigheid, initiatiefnemer en bruggenbouwer. Maar ook met oog voor en verstand van de verbetering van de kritieke succesfactoren binnen de operatie en bedrijfsvoering van de organisatie: verbetering van kwaliteit, pedagogiek, management- en stuurinformatie, ICT etc.

 • Strategisch sterk, in staat om de juiste zakelijke beslissingen te nemen
 • In staat verandering aan te sturen én te verankeren; met rust, doelgericht, koersvast en duidelijk
 • Bedrijfsmatig goed onderlegd
 • Innovatief en creatief, gericht op de professionele ontwikkeling en groei van de organisatie
 • Resultaat gedreven op zowel maatschappelijk als bedrijfsmatig rendement
 • Politieke/bestuurlijke antennes; in staat om de organisatie in de regio te vertegenwoordigen
 • Hands on-mentaliteit.

 

En verder:

 • Idealiter breng je een mix aan ervaring mee, mogelijkerwijs binnen zowel het publieke als het private domein, binnen klant gestuurde organisaties; ervaring in de kinderopvang op eindverantwoordelijk niveau is belangrijk
 • Je bent laagdrempelig en je beschikt over charisma, integer leiderschap, en inspireert het MT; het leidinggeven aan diverse teams gaat je van nature goed af
 • Je bent van nature een netwerker, gericht op samenwerken, sociaal vaardig en verbaal sterk
 • Opleiding op HBO+/WO niveau

 

Wat biedt MIKZ Kinderopvang?

Een topbaan in een geweldige groeiende organisatie in verandering, in een zich sterk ontwikkelende sector, in een mooie regio! Een baan met veel ontwikkelings- en ontplooiingskansen, voor jouzelf, de organisatie en alle medewerkers!

Salaris: inschaling vindt plaats aan de hand van de adviestabellen 2022 behorende bij Richtlijn Arbeidsvoorwaarden Bestuurders Kinderopvang van de VTOI/NVTK. Afhankelijk van ervaring en anciënniteit is de inschaling in schaal G of H.

De vacature voor directeur bestuurder betreft een aanstelling voor 36 uur.

 

Procedure

De procedure is erop gericht deze vóór de zomer 2022 af te ronden. Bureau Baken begeleidt de procedure.

Mikz werkt in deze procedure met breed samengestelde commissies die bestaan uit leden van de Raad van Toezicht, MT, OR en staf. Zo borgen we breed draagvlak en commitment in het proces van selectie en de benoeming van de nieuwe kandidaat. De intensieve selectieprocedure vindt verspreid over drie dagen plaats.

Als kandidaat krijg je de kans je te presenteren aan en kennis te maken met alle geledingen in de organisatie. Op de eerste dag presenteer je je aan drie commissies in achtereenvolgende korte gesprekken (speeddates). Elke commissie is divers samengesteld. Zij zijn geïnteresseerd in wie jij bent, of je bij hen zou kunnen passen, als mens en als leider. En andersom krijg je de kans om te zien of je bij hén zou kunnen passen.

 

Planning

Speeddate dag: donderdag 21 april

In de tweede selectie ronde spreken de meest aansprekende kandidaten met de benoemingscommissie. Deze gesprekken lijken meer op een ‘klassiek selectiegesprek’ maar ook hier gaat het nadrukkelijk om de persoonlijke ontmoeting. In deze gesprekken wordt de diepgang, inhoud en echte match onderzocht.

Gesprekken benoemingscommissie: vrijdag 13 mei

Tot slot, in het laatste deel, worden de laatste twee overgebleven kandidaten gevraagd een presentatie voor te bereiden van maximaal tien tot vijftien minuten. Na de presentatie ga je met de aanwezigen in gesprek. Hier zijn alle commissieleden uit de eerste speeddate dag bij betrokken.

Presentaties: maandag 23 mei

Na elke ronde wordt er dus een keuze gemaakt: wie gaan door naar de volgende ronde.

De eindkandidaten wordt gevraagd online een persoonlijk profielmeting te maken.

 

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over de vacature voor directeur bestuurder kun je contact opnemen met:

Ook verwijzen wij naar de website van Mikz waar relevante informatie beschikbaar is.

 

Reageren?

Helaas, deze vacature/opdracht is al ingevuld of wij hebben een kandidaat gevonden. Bekijk via de button hieronder de openstaande vacatures/opdrachten!

openstaande vacatures/opdrachten