Tech@connect logo

Vacature | Business developer/programma directeur

Helaas, deze vacature/opdracht is al ingevuld of wij hebben een kandidaat gevonden. Bekijk via de onderstaande button de openstaande vacatures/opdrachten!

openstaande vacatures/opdrachten

Bureau Baken zoekt een ondernemende en verbindende professional in de regio Noord-Holland in de combinatiefunctie business developer Centre of Expertise, Duurzaamheid en Energietransitie (Centre of Expertise) en programmadirecteur Tech@Connect. Het doel is om, samen met het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid een goed functionerende, innoverende en sterke technieksector te laten ontstaan in Noord-Holland Noord. 

Het gaat om een opdracht voor na verwachting minimaal twee jaar. Eventueel kunnen deze rollen worden “opgeknipt”, dus ook als je minder dagen per week beschikbaar bent en/of de rol op interimbasis in wil vullen, komen we graag met je in contact.

Om snel een beeld te krijgen over projecten en samenwerkingspartners zijn hier enkele belangrijke links:

https://tech-connect.nl/

https://kopregio.nl/

Website Centre of Expertise is in ontwikkeling was voorheen bekend onder de naam Terra Technica.

De regio Noord-Holland Noord is een innovatieve regio met een ondernemend bedrijfsleven, met veel kansen voor uitdagende (technische) loopbanen. Denk aan energietransitie, smartfarming of maritieme innovatie via sleuteltechnologieën als robotisering, drones, AR/VR, data science en digitalisering.

Deze ontwikkelingen leveren banen op en daar zijn goed opgeleide mensen met de juiste opleidingen en kennis bij nodig. Het is van belang dat de regio op de kaart wordt gezet als interessante werkomgeving mét veel nieuwe banen. Hier werken onderwijs en bedrijfsleven samen. Twee actieve programma’s hierbij zijn Centre of Expertise Duurzaamheid en Energietransitie en Tech@Connect. Innovatieve vraagstukken vanuit het bedrijfsleven worden gelinkt aan het onderwijs.

 

Waar ben je verantwoordelijk voor?

Als Business developer, ligt je belangrijkste taak in het verder ontwikkelen en uitbreiden van het Centre of Expertise en Tech@Connect. Er is sprake van twee aparte sturingslijnen.

Centre of Expertise Duurzaamheid en Energietransitie

Een belangrijk resultaat is relevante relaties uitbouwen, het vormen van consortia en het Centre of Expertise goed positioneren in de regio. Je bent een kwartiermaker, verbinder, BU Developer en een kennismakelaar die tevens zorg draagt voor het stakeholder management en het vergroten van het netwerk voor het Centre of Expertise. Je werkt nauw samen met zowel collega’s binnen het Ontwikkelingsbedrijf als binnen Inholland Alkmaar.

Tech@Connect

De uitdaging is de verschillende initiatieven en innovaties rond de energietransities en maritiem opkomende technologieën met elkaar te verbinden en te versterken, zodat mensen in de regio perspectief hebben op het vinden van een passende baan en werkgevers in staat zijn om goed opgeleid personeel aan te trekken. Dit vraagt om extra inzet. Het gaat hier om een programmadirecteur die de opdracht krijgt om, in samenwerking met de regiegroep en het programmabureau, Tech@Connect door te ontwikkelen en te verduurzamen.

 

Wie zoeken wij?

We zoeken iemand die het verschil maakt en zowel Tech@Connect als het Centre of Expertise als een gedragen en centraal publiek-privaat platform ontwikkelt voor de regio. Een stevige persoonlijkheid die in staat is om op alle niveaus (operationeel, tactisch, strategisch) het gesprek te voeren met het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid. Je bent in staat met de verschillende belangen om te gaan, deze te verenigen en vervolgens een duidelijke koers uit te zetten.

Business developer aan het werk op kantoor

We zoeken een nieuwsgierige netwerker/verbinder met daadkracht, overtuigingskracht, bestuurlijk-politieke sensitiviteit, affiniteit met techniek, innovatief, iemand die energie krijgt van zelf de weg te moeten vinden in een complexe omgeving.

 

De organisaties: Centre of Expertise en Tech@Connect

Centre of Expertise, voorheen bekend onder de naam TerraTechnica is een triple-helixorganisatie van bedrijfsleven en onderwijs, gefaciliteerd door de overheid in Noord-Holland Noord. Het verbindt vraag gestuurd hoger onderwijs en toegepast onderzoek aan de uitdagingen in de regio.

Tech@Connect is een netwerkplatform, met partners uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Aan de hand van vier actielijnen (kiezen, leren, werken en innoveren in de technische, maritieme en energiesector) zijn activiteiten opgezet in samenwerking tussen overheden, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en andere organisaties. Daarnaast ontstaan kansen door o.m. de uitbreiding van de Koninklijke Marine en de extra inzet van de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland. Het gaat dan om technische ontwikkelingen als waterstof en maritieme technologie (waaronder maritieme drones en AR/VR).

Eén van de partners in het Centre of Expertise en Tech@Connect is het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Het Ontwikkelingsbedrijf is actief betrokken bij vele innovatieve projecten, activiteiten en bedrijven en heeft de opdracht de uitdagingen bij bedrijven en projecten in Noord-Holland Noord te vertalen naar concrete opgaven voor het hoger en middelbaar beroepsonderwijs. Ook ligt er een rol in het terugbrengen van opgedane kennis naar het bedrijfsleven. Zo ontstaat er een opgaande spiraal in samenwerking en kennisontwikkeling.

 

Reageren

Helaas, deze vacature/opdracht is al ingevuld of wij hebben een kandidaat gevonden. Bekijk via de onderstaande button de openstaande vacatures/opdrachten!

openstaande vacatures/opdrachten