Oudere vrouwen en mannen aan het kaarten

Business controller

Oudere vrouwen en mannen aan het kaarten

Business controller

Op welke organisatie ga jij een ander licht schijnen?
Vanuit onderstaande kernwaarden bieden de 392 medewerkers en 135 vrijwilligers van Sint Jozefoord een thuis voor ouderen waarin er voor een ieder ruimte is voor zijn of haar eigenheid. Respect voor elkaar en voor elkaars leefwereld staat hierin voorop.

• Verbondenheid
• Kwaliteit
• Gelijkwaardigheid
• Kleinschalig

Naast intramurale zorg wordt er ook wijkverpleging, huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding en maaltijd aan huis geleverd.

Binnen Sint Jozefoord staat de mens, en dus de medewerkers en vrijwilligers; de cliënt, familie en vrienden centraal. De verbondenheid tussen hen is groot. De ideeën van ieder van hen doen er werkelijk toe. Daarnaast is er veel aandacht voor vitaliteit van medewerkers.

Dat bovenstaande waarden ook echt worden geleefd blijkt niet alleen uit de cliënttevredenheid maar ook uit de medewerkerstevredenheid (8,4 op tevredenheid en bevlogenheid en op betrokkenheid zelfs een 9,1).

Verder is Sint Jozefoord een organisatie waar je ideeën ertoe doen en waar overleglijnen kort zijn en je een verschil kunt maken!

Welke bakens dienen te worden verzet?
Als Business controller ben je verantwoordelijk voor het doen registreren, beheren en analyseren van financiële en bedrijfseconomische gegevens ten behoeve van beleidsinformatie voor het management. Je zorgt voor de juiste inrichting, input en output. De job past wanneer je op verschillende niveaus (operationeel, tactisch en strategisch) kunt en wilt denken en handelen. Je bent het ‘financiële geweten’ van de organisatie. Je houdt er van de zaken goed in te richten en juiste en tijdige verslaglegging te verzorgen. Maar ook om als sparringpartner van de organisatie, management en bestuur te helpen met adequate en heldere verslaglegging, management- en stuurinformatie. Je rapporteert in deze rol aan de Manager bedrijfsvoering die daarnaast ook verantwoordelijk is voor vastgoed, facilitair, ICT en financiën.

De belangrijkste taken zijn:

 • Naast het ontwikkelen en optimaliseren van stuurinformatie en analyses werk je ook aan de prognoseontwikkeling/rolling forecast
 • Je analyseert de financiële en bedrijfseconomische gegevens en geeft het management inzicht in productie- en kosten(ontwikkeling)
 • Natuurlijk ondersteun je het management bij het begrotingstraject en de contractbesprekingen met financiers.
 • Vanuit je expertise ga je aan de slag met het ontwikkelen en implementeren van de procedures betreffende de AO/IC en bewaak je vervolgens de procedures in het kader van de administratieve organisatie.
 • Bij belangrijke projecten, zoals bouwtrajecten of uitbestedingstrajecten, maar ook bij vraagstukken op het gebied van herstructurering, fusies en overnames adviseer je de directeur-bestuurder en het MT.

Welk DNA is er nodig?

 • Minimaal HBO-opleiding op het gebied van Finance, Accounting, Bedrijfseconomie of controlling
 • Enige ervaring in een vergelijkbare functie opgedaan binnen de VVT
 • Kennis van en inzicht in de administratieve processen en inrichting van de AO/IC
 • Een groot analytisch en cijfermatig inzicht, en een dienstverlenende en resultaatgerichte instelling
 • Goede mondelingen en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
 • Analytisch en integer
 • Handelt autonoom en weet impact te maken

Wat biedt Sint Jozefoord:
Een mooie job in een omgeving die er toe doet en waar je direct waarde kunt toevoegen. De mensen die bij Sint Jozefoord werken verbinden zich echt met de organisatie en de doelgroep. Je wordt ingeschaald conform de CAO VVT; daarnaast is een tegemoetkoming in reiskosten beschikbaar, en een eindejaarsuitkering. De aanstelling is voor 32 – 36 uur per week.

Procedure:

De gesprekken voor deze functie worden zo veel mogelijk initieel online gepland. Een eventueel gesprek met de opdrachtgever volgt zo spoedig mogelijk. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sjef van Zwieteren (0621537354) of Rob Marechal (0650415265)

Reageren?

Wil je reageren op bovenstaande vacature? Stuur dan je motivatie en CV naar info@bureaubaken.nl
en we nemen contact met je op.


Vecht en IJssel logo

HR Strateeg/Manager met realisatiekracht a.i. Vecht en IJssel

Vecht en IJssel logo

HR Strateeg/Manager
met realisatiekracht a.i. Vecht en IJssel

Voor een VVT instelling in het midden van het land zoeken wij vanuit Bureau Baken een ervaren HR professional die een professionaliseringsslag weet te realiseren met betrekking tot uiteenlopende HR thema’s. Het gaat om 32 uur per week voor een verwachte periode van 6 maanden.

Welk DNA is er nodig?
We zijn op zoek naar iemand:

 • Met minimaal een relevante HBO opleiding op het gebied van HR.
 • Die aantoonbare kennis heeft van en praktische ervaring met het inrichten van een diversiteit aan HR thema’s.
 • Met aantoonbare ervaring in people management waarbij het bieden van overzicht, structuur en prioriteiten kunnen stellen van groot belang zijn.
 • Die succesvol eindverantwoordelijk is geweest voor het HR beleid van een (middel)grote organisatie binnen het zorglandschap.
 • Met kennis van trends en ontwikkelingen op het gebied van HR.
 • Die ervaring heeft binnen de VVT sector en affiniteit met het invoeren van integraal management en de daaraan gekoppelde leiderschapsontwikkeling.
 • Met ruime ervaring in projectmanagement.

Welke bakens dienen te worden verzet?

Naast het werken aan de doelstellingen uit het strategisch plan is het van belang om de HR thema’s binnen de organisatie op orde te krijgen. Naast de personele verantwoordelijkheid voor de afdeling HR formuleert de HR professional uitgangspunten op de hieronder staande HR thema’s en geeft richting aan de verdere uitwerking middels een projectplan met heldere stappen. Hierbij wordt bestuur en locatiemanagement actief betrokken.

De juiste kandidaat is bekend met onderstaande thema’s c.q. heeft relevante ervaringen met:

 • Het verder vormgeven en laten aansluiten van strategische personeelsplanning op de strategie van de organisatie.
 • Daaraan gekoppeld het ontwikkelen van loopbaanpaden en in kaart brengen van ontwikkelmogelijkheden.
 • Het beoordelen van de huidige gesprekscyclus in relatie tot de ontwikkelingen binnen de organisatie en de laatste inzichten op het gebied van het voeren van “functioneringsgesprekken”
 • Visie ontwikkelen op het opleiden en ontwikkelen van medewerkers gekoppeld aan de nieuwe strategie.
 • Werken aan duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.
 • Het flexibel inzetten van medewerkers over de verschillende locaties.
 • Ervaring/ bekend met OR en WOR
 • Vertalen gewenste cultuur , passend bij intra – en extramurale ambities
 • Beoordelen en aanscherpen van de huidige on-boarding
 • Binden en boeien van medewerkers
 • Ontwikkelen van arbeidsmarktcommunicatie i.s.m. corporate recruiter en adviseur marketing en communicatie
 • Aanscherpen verzuim aanpak en begeleiden aanbesteding arbodienst.
 • Maakt bij het realiseren van bovenstaande vraagstukken gebruik van de informatie die reeds aanwezig is binnen de organisatie.

 

Helaas, deze vacature/opdracht is al ingevuld of wij hebben een kandidaat gevonden. Bekijk hier de openstaande vacatures/opdrachten!


Logo Swazoom

Financieel manager / business controller Swazoom

Logo Swazoom

Financieel Manager/Business controller

Swazoom zet zich in voor gelijke kansen voor kinderen en jongeren in Amsterdam Zuidoost. Dit wordt gedaan vanuit de kinderopvang met voorscholen en door kinder- en jongerenwerk. Swazoom heeft locaties binnen scholen, buurthuizen, in de wijk en beschikt over eigen locaties. Er wordt samengewerkt met onderwijs, gezondheids- en zorginstellingen, culturele instellingen en andere samenwerkingspartners.

Er wordt kinderopvang geboden op meer dan 30 locaties in Amsterdam Zuidoost, vaak in de basisschool. Op veel locaties zijn vanaf 2018 extra opvangmogelijkheden gecreëerd, naast de voorschool, zoals flexibele opvang en buitenschoolse opvang (BSO).
Belangrijk is dat Swazoom een bijzondere positie inneemt binnen Kinderopvang en Welzijn. Het doel dat de organisatie zichzelf gesteld heeft is dat elk kind en elke jongere optimaal kan opgroeien in een veilige, stimulerende omgeving. Swazoom is een begrip in Amsterdam Zuidoost, veel bewoners kennen Swazoom uit eigen ervaringen.
In 2020 werkten er ongeveer 150 medewerkers bij Swazoom. Er wordt vanuit een klein hoofdkantoor, samengewerkt met ruim 20 basisscholen, binnen de Ouder Kind Centra, in alle buurthuizen (5) van Amsterdam Zuidoost en in ‘No Limit’.
Bekijk voor (veel) meer informatie vooral de website!

Voor Swazoom zoekt Bureau Baken een Financieel Manager
Als Financieel Manager/Business controller ben je verantwoordelijk voor de financiële/administratieve en salarisadministratie. Je zorgt voor de juiste inrichting, input en output. Omdat de organisatie niet groot is en je leiding geeft aan twee administratieve medewerkers, vraagt deze baan niet alleen om de juiste opleiding, ervaring en kennis maar ook om een ‘hands on’ werkhouding. De job past wanneer je op verschillende niveaus (operationeel, tactisch en strategisch) kunt en wilt denken en handelen. Je bent het ‘financiële geweten’ van de organisatie. Je houdt er van de zaken goed in te richten en juiste en tijdige verslaglegging te verzorgen. Maar ook om als sparringpartner van de organisatie, management en bestuur te helpen met adequate en heldere verslaglegging, management- en stuurinformatie. In deze functie rapporteer je direct aan de directeur/bestuurder.

De belangrijkste taken zijn:
• Ontwerpen en up to date houden van administratieve organisatie inclusief de salarisadministratie
• Toezien op juiste verwerking van facturen/declaraties etc.
• Het aanvragen en verantwoorden van subsidies
• Behoefte aan managementinformatie/KPI’s samen met DB en MT vaststellen; verzorgen van analyses/rapportage; eigen inbreng bij de totstandkoming van de interne governance (wat, wanneer, voor wie); de voortdurende kwaliteitsverbetering van rapportages is hierbij van essentieel belang
• Als ‘financieel geweten’ geef je gevraagd en ongevraagd advies over de (on)mogelijkheden tot verbetering en risico’s in bedrijfsvoering, werkmethoden en procedures;
• Met input van het MT stel je de jaarlijkse begrotingen op voor zowel Welzijn als de Kinderopvang; verantwoordelijk voor de totstandkoming van het jaarwerk
Om de taken goed te kunnen uitvoeren is het van belang dat je kennis en ervaring meebrengt met (inrichting en onderhoud) van projectadministraties en over een goede kennis van en ervaring met Afas beschikt.

Wat breng je mee?
• Minimaal Hbo-opleiding op het gebied van Bedrijfsadministratie, Finance, Accounting, Controlling of Bedrijfseconomie
• Enige ervaring in een vergelijkbare functie en ervaring met ICT vraagstukken
• Kennis van en inzicht in de administratieve processen en inrichting van de verschillende stichtingen, regio’s en locaties, alsmede in de administratieve organisatie;
• Een groot analytisch en cijfermatig inzicht, en een dienstverlenende en resultaatgerichte instelling
• Goede mondelingen en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
• Een opgeruimd karakter en het vermogen om koers te houden
• organisatiesensitiviteit en organisatievermogen
En het is natuurlijk helemaal geweldig als je bekend bent met de kinderopvang en welzijn sectoren.

Wat biedt Swazoom:
Een mooie job in een omgeving die er toe doet: de mensen die bij Swazoom werken verbinden zich echt met de organisatie en de doelgroep. Je wordt ingeschaald conform de CAO Kinderopvang; daarnaast is een tegemoetkoming in reiskosten beschikbaar, en een eindejaarsuitkering. De aanstelling is voor 32 uur per week.

Procedure:
De gesprekken voor deze functie worden zo veel mogelijk initieel online gepland. Een eventueel gesprek met de opdrachtgever volgt zo spoedig mogelijk. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sjef van Zwieteren (0621537354) of Rob Marechal (065041565)

 

Helaas, deze vacature/opdracht is al ingevuld of wij hebben een kandidaat gevonden. Bekijk hier de openstaande vacatures/opdrachten!


logo gezondheidsregio zoetermeer

Junior programmasecretaris / projectmanager Gezondheidsregio Zoetermeer

logo gezondheidsregio zoetermeer

Junior programmasecretaris / projectmanager Gezondheidsregio Zoetermeer

Jong professional voor rol van projectsecretaris/projectmanager voor regionaal, integraal en domein overstijgend samenwerkingsverband in de zorg. Een professional die graag een bijdrage levert aan een gezonde regio voor bewoners, voor patiënten en cliënten én voor professionals.

De uitdaging!
Je werkt mee aan het toekomstbestendig maken van de regio door deze anders te organiseren en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden. Daarbij wordt er ingezet op preventie, digitalisering, samenwerking en substitutie.

Uitgangspunten zijn:

 • een proactieve focus op gezondheid, op preventie en welzijn
 • de juiste zorg op de juiste plek: dicht bij huis of in de wijk en in een krachtige keten van aanbieders van zorg en welzijn die intensief samenwerken. Integrale zorg met de wensen en behoeften van bewoners als uitgangspunt;
 • innovatieve ICT-oplossingen en EHealth
 • Het versterken van communities in de eigen buurt en het ondersteunen van de eigen regie en zelfredzaamheid van patiënten, cliënten, mantelzorgers en inwoners van Zoetermeer.

Je trekt in deze rol samen op met de programmamanager en je bent haar rechterhand. Je schakelt snel tussen de verschillende vraagstukken en stakeholders en pakt diverse projecten zelfstandig op. Verder bereid je presentaties voor, verzamel je relevante data en bewaak je de voortgang van projecten.

Het programmateam, waar je onderdeel vanuit maakt, bestaat verder uit een communicatieadviseur, een projectmanager en een projectsecretaresse.

Wat breng je mee?
Naast je enthousiasme en gedrevenheid werk je zorgvuldig en heb je een academische studie gevolgd.
Verder heb je ervaring met of in ieder geval kennis van projectmanagement en affiniteit met de zorgsector

Hoe verder?
Als je interesse hebt en per 1 februari beschikbaar bent komen wij graag met je in contact. De komende week willen we graag mensen spreken voor een eerste kennismaking. Daarna maken we een selectie die we in de week van 30 november aan onze opdrachtgever voorleggen.

Aanbod
Je komt in dienst van onze opdrachtgever en start in beginsel met een jaarcontract met optie tot verlenging voor de duur van het project. Vanuit Bureau Baken investeren wij graag in jong professionals. Daarom bieden wij, in overleg met jou en de opdrachtgever, begeleiding in de vorm van coaching, intervisie en eventueel op maat gemaakte trainingen.

 

Helaas, deze vacature/opdracht is al ingevuld of wij hebben een kandidaat gevonden. Bekijk hier de openstaande vacatures/opdrachten!


mannen en vrouwen van organisatie adviesbureau staan op een trap

Organisatie adviesbureau wil de bakens verzetten in zorg en onderwijs

mannen en vrouwen van organisatie adviesbureau staan op een trap

Joke Twigt interviewde Bureau Baken namens ZiPconomy over het nieuwe organisatie adviesbureau en onze werkwijze. Lees hieronder verder wat in dit interview naar voren kwam.

Er is een nieuwe speler in het veld van bemiddeling op managementniveau. Bureau Baken werpt een ander licht op zorg en onderwijs door kritisch te durven zijn, mee te denken en behalve ervaren professionals ook jonge professionals in te zetten die zij vervolgens nauwgezet begeleiden. ‘Wij willen de betekenis hebben voor een organisatie van een baken in roerige tijden. We luisteren, stellen confronterende vragen, zijn adviseur en stellen oplossingen voor die de organisatie langdurig helpen’, aldus medeoprichter Rob Maréchal.

Er zijn veel spelers in het veld van managementbemiddeling door werving & selectie, interim-management en organisatieadvies. Zie het overzicht in de ZiParena. Een nieuw bureau is op zich niet bijzonder. Wel als zij zich presenteert het anders te doen dan anderen. ‘Als innovatieve ondernemers geloven wij in anders denken, anders werken en anders organiseren’, zegt oprichter Rob Maréchal. Samen met Esther van der Wal startte hij Bureau Baken waarbij zij hun bureaus Marechal Challenge en WellfairCompany ingebracht hebben. Sjef van Zwieteren voegde zich bij hen als geassocieerd partner en denkt vanaf de zijlijn mee met strategie en bedrijfsvoering. De drie kennen elkaar van eerdere samenwerkingen en zijn gepokt en gemazeld in de sectoren zorg en onderwijs.

Jonge professionals

Eén van de manieren waarmee Bureau Baken zich anders in de markt zet, is door de inzet van een combinatie van ervaren mensen en jonge professionals. ‘Net afgestudeerde jongeren zonder werkervaring zijn energiek en onbevangen. Met de juiste begeleiding hebben zij het vermogen om onze opdrachtgevers verder te brengen’ vertelt Van Zwieteren. Zijn ervaring met traineeships voor jong afgestudeerden brengt hij in bij Bureau Baken. ‘Jong talent is een belangrijke aanjager van vernieuwing en innovatie’ weet hij vanuit de praktijk. ‘Zij gaan nieuwe thema’s niet uit de weg. Door hun nieuwsgierigheid en betrokkenheid bij mens en maatschappij, zijn zij authentiek in hun werkwijze. Dat zorgt voor draagvlak’.

‘Zij dragen ook bij aan ons doel om ondernemerschap te stimuleren’, voegt Maréchal eraan toe. ‘Wij bemiddelen voor vaste posities, maar stimuleren ook de stap om zzp’er te worden. Dat spreekt jongeren aan. We zitten aan de voorkant van hun loopbaan en werven al tijdens hun studie.’

Ander licht

De zorgsector ondergaat op dit moment grote veranderingen. Maar ook het onderwijs staat volop in de schijnwerpers. Bureau Baken gelooft dat zij daadwerkelijk het verschil kan maken met (organisatie-)advies en het type kandidaten dat zij bemiddelt. ‘Wij staan erom bekend dat we meedenken, kritisch durven zijn, gezonde zakelijkheid meebrengen en daarbij passende kandidaten voordragen,’ vertelt Maréchal. ‘Kritisch door de vraag achter de vraag te zoeken en geen voorgebakken oplossingen aan te bieden. Dat beteent dat we niet alleen op de inhoud ingaan, maar ook de context willen begrijpen. Zowel in bemiddeling van vaste posities als in interim-management, maar ook bij ons organisatieadvies, vertalen we de analyse van de vraag naar de beste kandidaat of oplossingsrichting.‘

‘We werken niet als een cv-schuiver’, vult Van Zwieteren aan. ‘We gaan voor echte relaties en langdurige samenwerkingen met zowel de opdrachtgevers als de professionals. Ons netwerk is niet nieuw en ontstaan vanuit onze jarenlange beweging in de markt. Het zijn mensen die expert zijn in hun specialisme en beschikken over een sterke persoonlijkheid. Het dna van de mensen in ons netwerk typeert zich door creativiteit en andersdenkend zijn. Dit toetsen wij in de selectie met behulp van een objectief instrument dat de drijfveren van iemand in kaart brengt.’

Het baken

‘In onze naam zit ook de uitdrukking “de bakens verzetten” opgesloten, vertelt Maréchal, een naam die niet toevallig gekozen is. Een Hollandse naam, duidelijk en stoer. Wij willen de betekenis hebben voor een organisatie van een baken in roerige tijden. We luisteren, stellen confronterende vragen, zijn organisatieadviseur en stellen oplossingen voor die de organisatie langdurig helpen. Vervolgens maken we gebruik van het talent in een organisatie en implementeren dat wat we voorstellen. We verzetten bakens.’

Ambitie

Op de vraag of het spannend is om een organisatie adviesbureau te starten in een tijd die gekenmerkt wordt door voorzichtigheid en afstand als gevolg van de coronacrisis, antwoorden Maréchal en Van Zwieteren dat dit voor hen niet uitgemaakt heeft. ‘Wij zijn drie zeer ervaren professionals die bewezen hebben goed lopende bedrijven en dienstverleningen neer te kunnen zetten. Voor ons was het logisch onze krachten te bundelen, het betekent meer kansen en slagkracht. Wij menen juist dat Nederland moet blijven ondernemen en niet de angst moet laten regeren’, benadrukken beide heren.

‘We zitten vol plannen, in ons aanbod introduceren we nu de dienstverlening on boarding,’ vertelt Maréchal. ‘Aanvullend op onze werving en selectiedienst kan een opdrachtgever gebruik maken van een methode om uitval en verloop, als gevolg van beperkte introductie, te voorkomen. Zo stopt het werving en selectietraject niet bij de plaatsing van de kandidaat. Vergelijk het met interim-management. Ook dan stopt onze zorg niet en blijven we klankbord en sparringpartner van de interim-manager, zodat deze kan reflecteren op diens eigen handelen. Opdrachtgevers profiteren van het brede palet dat wij te bieden hebben; wij zijn een baken in veranderende tijden.’

Deel dit artikel op social media

Lees onze overige blogs


Logo ijmond werkt

Hoofd bedrijfsbureau IJmond werkt

Helaas, deze vacature/opdracht is al ingevuld of wij hebben een kandidaat gevonden. Bekijk hier de openstaande vacatures/opdrachten!


Logo Prinsenstichting

Senior HR business partner Prinsenstichting

Helaas, deze vacature/opdracht is al ingevuld of wij hebben een kandidaat gevonden. Bekijk hier de openstaande vacatures/opdrachten!


Logo Prinsenstichting

Adviseur werving en selectie en on boarding gehandicaptenzorg Prinsenstichting

Helaas, deze vacature/opdracht is al ingevuld of wij hebben een kandidaat gevonden. Bekijk hier de openstaande vacatures/opdrachten!


Logo Prinsenstichting

Adviseur duurzame inzetbaarheid gehandicaptenzorg Prinsenstichting

Helaas, deze vacature/opdracht is al ingevuld of wij hebben een kandidaat gevonden. Bekijk hier de openstaande vacatures/opdrachten!


Logo ijmond werkt

Coördinator social return IJmond werkt

Helaas, deze vacature/opdracht is al ingevuld of wij hebben een kandidaat gevonden. Bekijk hier de openstaande vacatures/opdrachten!