HR Adviseur duurzame inzetbaarheid

De organisatie

Prinsenstichting biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij staan de wensen, ambities en mogelijkheden van de cliënt centraal. Verdeeld over zeven regio’s in Zaanstreek/Waterland, kijken 1400 medewerkers en 300 vrijwilligers dagelijks naar wat wel kan, zodat de cliënt het leven kan leiden dat hij of zij zelf wil, zo gewoon als mogelijk.

Naast de zes regio’s kent de organisatie een expertisecentrum Zodiak en worden de regio’s ondersteund door een aantal ondersteunende diensten (Facilitair, Bedrijfsvoering, HR, ICT en Communicatie).

Prinsenstichting is een van de zorgorganisaties die deel uitmaken van Stichting De Opbouw. Stichting De Opbouw is een landelijke stichting die gericht is op het verlenen van zorg aan ouderen, verstandelijk gehandicapten en jeugd.

Binnen Prinsenstichting staat de cliënt centraal. De verantwoordelijkheid voor het organiseren van de zorg is belegd bij de professionals binnen de  zelforganiserende teams.

Daarnaast onderscheidt de organisatie zich onder andere door:

 • Prinsenstichting is een instelling voor VG-zorg en expert op hun vakgebied, lokaal/regionaal een kennisleider. Om die reden zegt men ook geen “nee” als zich een complexe zorgvraag voordoet.
 • De principes van Gentle Teaching leggen de basis voor de manier waarop cliënten, verwanten en medewerkers bij Prinsenstichting met elkaar omgaan.

Bij de Prinsenstichting maak je deel uit van een organisatie met lef! Hier pakt men een uitdaging met beide handen aan. Wat werken bij Prinsenstichting nog meer zo uniek maakt? De veelzijdigheid aan doelgroepen. Van kind tot jongvolwassenen en van volwassenen tot ouderen. En van licht verstandelijke beperkt tot een meervoudige beperking of tot moeilijk verstaanbaar gedrag. Wil je meer weten over de organisatie? Kijk dan op www.prinsenstichting.nl

Welke bakens ga je verzetten

Vanuit een frisse en vernieuwende kijk op duurzame inzetbaarheid creëer je draagvlak voor een juiste balans tussen het leveren van goede zorg en optimaal werkplezier bij de medewerkers. Je werkt aan het voorkomen van langdurig verzuim door aandacht voor levensfasebewust beleid en laat daarmee de taken en verantwoordelijkheden van medewerkers aansluiten op het werkvermogen. Daarnaast neem je de managers en medezeggenschap mee in de ontwikkelingen en zorg je voor afstemming met de teams.

Je werkt hierbij nauw samen met de verzuimadviseur en een collega van de HR Servicedesk. Samen vormen jullie het team HR verzuim, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.

Als HR adviseur duurzame inzetbaarheid analyseer je in afstemming met de verzuimadviseur de data t.a.v. verzuim en vitaliteit, speel je in op de trends en doe je voorstellen voor verbeteringen en het implementeren daarvan. Je vertaalt deze aanpassingen van het beleid of eventuele veranderende wetgeving op creatieve wijze naar de praktijk.

Samen met je collega’s binnen HR, de teams en het management werk je aan de volgende doelstellingen:

 • de betrokkenheid van medewerkers vergroten
 • de verzuimkosten en verzuimcijfers verlagen
 • werkplezier en arbeidsvreugde bevorderen
 • dat medewerkers in staat zijn, juist voor de langere termijn, vitaal en gezond het werk te kunnen verrichten

Naast bovengenoemde werkzaamheden adviseer en ondersteun je, vanuit je preventierol, teams en managers bij de uitvoering van activiteiten op het gebied van Arbo, veiligheid en gezond werken. Je hebt een duidelijke visie op het vormgeven van preventie binnen een organisatie waar de zorg steeds complexer wordt. Met een creatieve aanpak zorg je er voor dat men voor elkaar, maar ook iedere medewerker goed voor zichzelf zorgt.

Vanuit je kennis en ervaring maar ook op basis van wat je binnen de organisatie hoort en ziet, lever je een bijdrage aan het arbobeleid van de organisatie.

Het HR team

Om de organisatie blijvend te ondersteunen bij alle uitdagingen is de afdeling HR het afgelopen anderhalf jaar opnieuw ingericht en wordt er geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van het team.

Het team bestaat naast de HR adviseur duurzame inzetbaarheid en de verzuimadviseur uit collega’s van HR advies, HR recruitment en arbeidsmarkt en de HR Servicedesk.

Bij de herinrichting van de afdeling HR is er voor de volgende uitgangspunten gekozen:

 • Vanuit zelforganisatie realiseren van samenwerking, afstemming en coördinatie tussen de teams teamcoaching, opleiden en HR beleid & advies op HRM vraagstukken.
 • Transitie van rol van generalistische personeel adviseur naar domein specialist HRM en partnerschap.
 • Ontwikkelen service desk naar Service en adviescentrum HRM.

Daarnaast zijn er binnen de afdeling de volgende “domeinen” benoemd:

 1. Instroom, onboarding en interne en externe arbeidsmarkt, bestaande uit een recruiter en een adviseur werving en selectie
 2. Duurzame inzetbaarheid, gezondheidsmanagement en preventie, bestaande uit een verzuimregisseur en een adviseur duurzame inzetbaarheid
 3. HRM advies en ontwikkeling, bestaande uit één adviseur advies en ontwikkeling
 4. HRM strategie, bestaande uit één strategisch HR adviseur.

Hard werken en het verschil willen maken, typeert de cultuur binnen het vernieuwde team. En een lolletje op zijn tijd moet zeker kunnen. Er samen gewerkt aan HR brede thema’s.

De uitdaging

Een grote diversiteit aan werkzaamheden, verantwoordelijkheid én vrijheid. Daarnaast wordt het belang van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit organisatiebreed gedragen. Dit biedt jou de kans om deze onderwerpen naar een hoger niveau te tillen en verder vorm te geven. En wat deze functie nog leuker maakt? De mogelijkheid om met collega professionals binnen stichting De Opbouw te sparren over nieuwe ideeën en oplossingsrichtingen.

Welk DNA breng je mee

Wij vragen een adviseur duurzame inzetbaarheid die:

 • Een afgeronde opleiding op HBO-niveau in de richting van HR-management
 • Specialistische kennis en ervaring op het gebied van proces en inhoud van verzuim, duurzame inzetbaarheid, Arbo en van vitaliteitsmanagement
 • Beschikt over ervaring binnen dienstverlenende organisaties met professionals
 • Ervaring of op z’n minst gevoel heeft met het werken binnen omgeving van zelforganisatie
 • Kennis van arbeidsrecht en sociale verzekeringswetgeving
 • Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie.

Als professional neem je verantwoordelijkheid en daarmee creëer je draagvlak. In je aanpak breng je creativiteit en energie maar sluit je aan op het tempo van de organisatie.  Verder ben je:

 • samenwerkingsgericht en relativerend met humor
 • benaderbaar en enthousiasmerend
 • resultaatgericht en zorg je voor het borgen van zaken
 • vanuit helicopterview in staat hoofd- en bijzaken te scheiden en prioriteiten te stellen
 • communicatief goed, verbaal en non-verbaal
 • analytisch werkend vanuit procesbenadering en scenario’s
 • goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Aanbod

 • Een salaris tussen de €4059,- en €4799,- conform de cao Gehandicaptenzorg waarbij de functie is ingedeeld in schaal FWG 60.
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden conform de cao Gehandicaptenzorg zoals eindejaarsuitkering.
 • Een functie voor 32 tot 36 uur per week.
 • De mogelijkheid om jouw werkzaamheden gedeeltelijk vanuit huis te doen.
 • Veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling door o.a. scholing en e-learnings.
 • Bij gebleken geschiktheid, is een contract voor onbepaalde tijd mogelijk.

Procedure

De gesprekken bij de Prinsenstichting zullen in week 27 en 28 plaatsvinden. Een management drives onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met:

Reageren?
Wil je reageren op bovenstaande vacature? Stuur dan vóór 7 juli je motivatie en CV naar info@bureaubaken.nl en we nemen contact met je op.